Het college van burgermeester en wethouders heeft het definitieve ontwerp spoorwegovergang Wustelaan vastgesteld. Het werk gaat verder in voorbereiding en zal naar schatting eind 2021 worden uitgevoerd, onder voorbehoud van weersomstandigheden. Wanneer de planning van de aannemer definitief is zal u daarvan op de hoogte worden gesteld.

Eerdere berichtgeving

De gemeente gaat de spoorwegovergang Wüstelaan in Santpoort-Zuid opnieuw inrichten. Het gaat hierbij om de bocht Van Dalenlaan tot aan de spoorwegovergang en de Wüstelaan vanaf de spoorwegovergang tot aan het plateau bij de Passtoorsstraat.

De gemeente heeft bij dit ontwerp heel goed gekeken naar de verkeersveiligheid. Met name de veiligheid en het comfort van fietsers heeft zwaar gewogen in het ontwerp. De oversteek van de Willem de Zwijgerlaan is aangepast zodat fietsers makkelijker kunnen oversteken. De rijbaan van de Wüstelaan zal in klinkers worden uitgevoerd, de fietsstroken in rood asfalt.

De openbare verlichting wordt vervangen door nieuwe masten met LED verlichting. Een aantal masten worden verplaatst voor een betere verdeling van het licht.
Het ontwerp en toelichting daarop zijn onderaan deze email te vinden.

Reageren?

Hebt u vragen over het ontwerp, dan kunt u deze stellen aan de projectvoorbereider, mevrouw Y. Blokker-Metselaar, via yblokker-metselaar@velsen.nl of via tel. 06 4084 8889.

Planning

Als deze procedure met goed gevolg is doorlopen, zullen de werkzaamheden in het 4e  kwartaal van 2021 van start gaan. U krijgt hier nog tijdig bericht over.

Documenten