Het Renovatieplan Speelplekken 2020 toont een overzicht van de speelplekken die in aanmerking komen voor opheffing, vervanging of herinrichting wegens veiligheid, toegankelijkheid of ouderdom. In elke woonkern zijn de speeltoestellen gecontroleerd. Staat er geen speelplek uit jouw woonkern in het Renovatieplan dan is de speelplek nog veilig genoeg om op te spelen.

Op basis van logboeken, waarin de technische staat per speelplek en speeltoestel is vastgelegd, worden voorstellen gedaan om tot renovatie over te gaan. In volgorde van prioriteit maken we een afweging.

Toetsing

Vanuit beheersplannen voor herinrichting of aanleggen van speelplekken, worden de voorstellen getoetst aan de hand van de volgende criteria:

 1. De ouderdom (afschrijving en/ of slijtage) van de speelplek en de toestellen.
 2. De huidige speelwaarde en gebruik van de speelplek.
 3. Het aantal en leeftijd van de kinderen die in de nabijheid van de speelplek woont.
 4. Toegankelijkheid van speeltoestellen voor kinderen met een beperking, de speelplek is geschikt als één van de toestellen gebruikt kan worden voor kinderen met een beperking.
 5. Toegankelijkheid van de speelplek (locatie) voor kinderen met een beperking.
 6. De relatie met de andere speelvoorzieningen in de wijk (afstand van de plekken, inrichting van de plekken voor leeftijdsgroepen).
 7. De relatie met de situatie in de wijk, zoals bekend zijnde bouwplannen en herinrichtingvoorstellen voor de openbare ruimte.

Participatie

Voor de aanleg of herinrichting van speelplekken wordt uitgebreide participatie toegepast met kinderen en met ouders (bewoners) uit de directe omgeving van een speelplek. Wij vinden het in dat geval belangrijk dat de kinderen de speelplek en speeltoestellen kiezen, hun stem is hierin het belangrijkst. De gemeente stelt daarnaast de kaders en randvoorwaarden vast. De participatie verloopt als volgt:

 • De wensen en ideeën van de kinderen en ouders inventariseren we door het houden van een enquête met afbeeldingen en de participatiemiddag ter plaatse (kraampje).
 • De ontwerper maakt een ontwerp, hierbij houdt hij rekening met de wensen, ideeën en toegankelijkheid van de speelplek en toestellen.
 • Het voorlopig ontwerp leggen we voor aan de belangstellenden en na de eventuele opmerkingen maakt de ontwerper het definitieve ontwerp en uitvoeringsplan.
 • Het definitieve plan publiceren we op de website van de gemeente Velsen. Bewoners brengen we daarvan op de hoogte op de informatiepagina in de Jutter / Hofgeest van de gemeente. Desgewenst kunnen de bewoners het uiteindelijke plan komen bekijken op het gemeentehuis.
 • Wanneer de uitvoering van de werkzaamheden staat ingepland brengen we de bewoners op de hoogte van de uitvoering.

We overleggen met de kinderen en ouders hoe we de speelplek geschikt en toegankelijk kunnen maken voor kinderen met een beperking. Dat wordt meegenomen in het ontwerp. In de afgelopen jaren zijn er verscheidene speeltoestellen geplaatst die geschikt zijn voor kinderen met een beperking.

Actuele renovaties

Velserbroek

IJmuiden

Santpoort-Noord

Santpoort-Zuid

Velsen-Zuid

Speelplekken met werkzaamheden

Er zijn geen werkzaamheden aan speelplekken.

Gerelateerde downloads

PDFRenovatieplan speelplekken 2019.pdf

PDFSpeelplan 2018

PDFSpeelplan 2017