Op het terrein aan de Broekeroog in Velserbroek zijn drie kleine woningen, Skaeve Huse genoemd, gerealiseerd. Daarbij is er de mogelijkheid voor uitbreiding tot maximaal zes woningen.

Wat is een Skaeve Huse en wie wonen daar?

Skaeve Huse is een idee uit Denemarken. Het zijn eenvoudig ingerichte woningen voor één of twee personen, op enige afstand van andere huizen. Bewoners van Skaeve Huse vinden het lastig om in een normale woonwijk te wonen; zij zorgen eerder voor woonoverlast. De bewoners krijgen op het Skaeve Huse terrein de mogelijkheid om in een rustige, prikkelvrije omgeving te wonen. Dit heeft invloed op hun gedrag en met intensieve begeleiding is het in de toekomst wellicht mogelijk dat zij terugkeren naar een reguliere woonwijk. Het doel is zelfredzaamheid van de bewoners te stimuleren en te behouden.

Wie zijn de betrokken partijen?

De gemeente Velsen heeft een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten met Woningcorporatie Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen. Velison Wonen verhuurt de Skaeve Huse.

Buurtbeheergroep

Omwonenden, de gemeente Velsen, Velison Wonen, Politie Kennemerland, Veiligheidsregio Kennemerland en RIBW K/AM (begeleidingsorganisatie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid) fungeren als een buurtbeheergroep. Gezamenlijk stelden zij het buurtbeheerplan op. Het doel van de buurtbeheergroep is om ontwikkelingen en de gevolgen van mogelijke overlast met elkaar te bespreken. Daarnaast is er een meldpunt dat 24/7 bereikbaar is. Dit meldpunt voert de regie voor een correcte afhandeling van meldingen.

Opening Skaeve Huse

Half november heeft wethouder Marianne Steijn op een bijzondere manier de Skaeve Huse, aan de Broekeroog in de Velserbroek, geopend. Vanwege de aangescherpte maatregelen kon hierbij niemand aanwezig zijn. Om die reden geeft wethouder Marianne Steijn een virtuele rondleiding over het terrein van Skaeve Huse. 

Locatie Skaeve Huse