November 2017 hebben Delta Onroerend Goed en de gemeente Velsen een intentieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van locatie ‘De Schouw’ in Velsen-Noord. Het bouwplan betreft 34 grondgebonden eengezinswoningen.

Het woningbouwproject De Schouw wordt op de locatie van het voormalige Hoogovens congrescentrum De Schouw ontwikkeld. Het plangebied, gelegen in de Gildenwijk, wordt omsloten door een aantal wegen te weten de Wenckebachstraat, de Grote Hout- of Koningsweg, de Bleyenhoevelaan en een klein stuk Schulpweg.

Luchtfoto plangebied project De Schouw in Velsen-Noord

Luchtfoto plangebied

Wonen in het groen 

Het voormalig congrescentrum ligt in een bosplantsoen aan de rand van de Gildenwijk.

De stedenbouwkundige opzet van het nieuwe bouwplan maakt gebruik van de kwaliteit van dit groene gebied.

Er worden zoveel mogelijk grote bomen gehandhaafd in het plan. Het bosplantsoen aan de noordzijde van de planlocatie moet behouden blijven evenals de laanbomen langs de Bleyenhoevelaan. Ook een tweetal boomgroepen bomen in het zuidelijk deel zijn beeldbepalend.

Infrastructuur

Het nieuwe bouwplan wordt aangesloten op de bestaande verkeersstructuur. De Grote Hout- of Koningsweg is door de gemeente Velsen inmiddels omgevormd tot een 30 km/u weg. 

Speelvoorzieningen

Op wens van de omwonenden wordt de locatie voor de huidige speelvoorzieningen gehandhaafd.

Parkeren

Het parkeren conformeert zich aan de parkeernormen van de gemeente Velsen (opnieuw vastgesteld2015) en zijn middels parkeerkoffers direct aangesloten op de bouwblokken.

Bestaande situatie

Bestaande situatie

Nieuwe situatie

Nieuwe situatie

Gerelateerde websites