Jaarlijks renoveert de gemeente meerdere plantsoenen. De plantsoenen dragen bij aan de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en recreatievoorziening van deze tijd.

Renovatie plantsoenen - graafmachine

Welke plantsoenen en wanneer?

In 2018 is er een lijst met plantsoenen voor de komende vijf jaar gemaakt. Deze is vastgesteld aan de huidige status en prioriteit van de plantsoenen. Wel kunnen de plantsoenen jaarlijks naar voren of achter worden verplaats afhankelijk van de prioriteit en status op dat moment.

Lijst locaties renovatie plantsoenen 2020-2021

Velsen-Noord

Velsen-Zuid

Driehuis

Santpoort-Noord

Velserbroek

IJmuiden

Wat kan renovatie inhouden?

  • Bestaande beplanting wordt vervangen door andere beplanting
  • Beplanting wordt vervangen door gazon
  • Gazons worden opgeknapt; meer geëgaliseerd
  • De aangrenzende verharding wordt verwijderd waardoor de locatie wordt vergroend
  • Overige zaken, zoals aanbrengen drainage, vervangen of nieuw aanbrengen van bomen, aanpassen van bestrating, ophogen of juist afgraven van grond,verharding en daarmee de locatie te vergroenen.

Communicatie en participatie

Voorafgaand aan de uitvoering van de renovatie zullen we hiervan per wijk en per project melding maken.
Daar waar de indeling en het gebruik van de plantsoenen wezenlijk verandert of het formaat wijzigt, gaan wij bewoners benaderen en uitnodigen voor een bewonersavond om in samenspraak tot een nieuwe invulling te komen. De bewoners ontvangen een brief met het programma en het plan van die avond.

Er is geen bewonersavond voor bewoners rondom plantsoenen waar geen grote wijzigingen plaatsvinden. Wel ontvangen de bewoners voor aanvang van de werkzaamheden een brief waarin de werkzaamheden worden aangekondigd.

Vragen, opmerkingen of suggesties?

U kunt hiervoor terecht bij de projectleider, de heer Plug via de e-mail info@velsen.nl, o.v.v. Renovatie plantsoenen of telefonisch via 140255. U vraagt dan naar de heer Plug.