4e fase van start.

Op maandag 15 augustus 2016 start de vierde fase van de werkzaamheden op de Lange Nieuwstraat. Het gaat over het gedeelte tussen de Velserduinweg en Plein 1945. De werkzaamheden worden, in opdracht van de gemeente Velsen, uitgevoerd door BAM Infra Wegen.

Voor het winkelend publiek is een tijdelijk parkeerterrein aangelegd op het voormalige KPN terrein tussen de Merwedestraat en de Spaarnestraat. De parkeerplaatsen (Marktplein achter de HEMA en de tijdelijke parkeerplaats voormalig KPN-locatie) worden met bebording aangegeven.

Wat gaat er gebeuren?

De Lange Nieuwstraat wordt opnieuw bestraat. Gelijktijdig wordt de riolering vervangen en wordt over de gehele lengte een apart infiltratieriool aangelegd om wateroverlast bij hevige regenbuien te beperken.
Na de herinrichting heeft de Lange Nieuwstraat één nieuw wegprofiel met vrij liggende fietspaden, vanaf de rotonde Planetenweg tot de hoek Lange Nieuwstraat /Plein 1945. Hierdoor wordt de veiligheid voor fietsers verbeterd. Door het versmallen van de rijbaan neemt ook de snelheid van het wegverkeer af. Dit heeft een positief effect op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Ook wordt het winkelgebied opgeknapt en komen er nieuwe voorzieningen voor de lijnbussen.

Verkeersmaatregelen

Het deel waar gewerkt wordt is voor al het verkeer afgesloten. Het doorgaande autoverkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via de Heerenduinweg. De omleidingen worden met borden aangegeven. Fietsers en bromfietsers worden via de omliggende wegen omgeleid. Ook dit wordt met bebording aangegeven. Het is wel mogelijk voor voetgangers om langs het werk te lopen en de woningen en winkels te bereiken.

Omleiding

Het verkeer vanaf Plein 1945 richting Zeewijk wordt omgeleid via de Zeeweg / Heerenduinweg.
Het uitgaande verkeer vanuit Zeewijk wordt zoveel mogelijk omgeleid via de Planetenweg / Gijzenveltplantsoen en Heerenduinweg,
Verkeer vanaf de rotonde Lange Nieuwstraat kan ook via de Merwedestraat richting de Heerenduinweg rijden. Verkeer richting Marktplein en Kennemerlaan kan via de Spaarnestraat rijden. De Merwedestraat wordt weer ingericht naar de situatie zoals die eerder was.

Openbaar vervoer Connexxion

Tijdens de werkzaamheden en de afsluiting van de Lange Nieuwstraat worden de lijndiensten van Connexxion omgeleid.
Dit geldt voor de buslijnen 3, 74, 75 en 82.

Meer informatie over busomleidingen en tijdelijke bushaltes is te vinden op www.connexxion.nl of www.connexxion.com