Het riool in de Banjaertstraat in Velsen-Noord moet worden vervangen. Dat is gebleken uit de inspectie die is uitgevoerd. De werkzaamheden combineren we met de aanleg van een nieuw regenwaterriool en het opnieuw inrichten van de Heirweg. 

Beschrijving inrichting

  • In de Banjaerstraat komt er meer ruimte voor parkeren en wordt de rijbaan versmald. Dit komt het reeds aanwezige snelheidsregime van maximumsnelheid van 30 km per uur ten goede.
  • Aan de Heirweg worden ter hoogte van de Plataan enkele parkeervakken opgeheven om meer ruimte en overzicht te creëren voor schoolgaande kinderen en hun ouders.
  • Ter hoogte van de kruisingen Ladderbeekstraat en de Schoonoortstraat komt een verkeersplateau om de snelheid in de Heirweg en met name rondom de school af te remmen. Door het toevoegen van de tekst ‘school’ in de rijbaan wordt er nog eens extra aangeduid dat de weggebruiker zich bevindt in de omgeving van een school.
  • In de Banjaertstraat en de Heirweg wordt meer groen aangeplant, zoals laanbomen, bomen in het plantsoen en sierheesters in de plantvakken.

Inspraak herinrichting Banjaertstraat

Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen met behulp van een klankbordgroep van inwoners, de fietsersbond en het Wijkplatform Velsen-Noord.

Het college heeft het voorlopig ontwerp en de toelichting vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode is van maandag 8 november 2021 tot 20 december 2021.

Meer informatie over herinrichting Banjaertstraat