Vanaf half oktober 2018 is breed onderzoek gedaan naar hoe verschillende parken die in beheer zijn van Gemeente Velsen gebruikt worden. En of er misschien aanpassingen nodig zijn zodat iedereen, ook in de toekomst, van deze parken gebruik kan blijven maken. Belangrijk is dat de natuurlijke kwaliteit van deze parken blijft bestaan of zelfs nog verbetert. Dat is immers de reden waarom mensen naar parken toe gaan.

De parken worden veel gebruikt door hondenliefhebbers. Zij gebruiken deze parken om hier hun hond(en) uit te laten en ze zo de gelegenheid geven om actief bezig te zijn. Dit gaat meestal goed. Maar er zijn ook mensen, kinderen en volwassenen, die honden niet prettig vinden en deze liever mijden.  Dit was een belangrijk thema binnen Parkenpraat. Hoe gaan we hiermee om? Daarnaast kwamen er ook verschillende andere onderwerpen aan de orde zoals de kwaliteit van de parken, cultuurhistorie en overlast.

Over welke parken gaat het?

 1. Velserbeek (Velsen-Zuid)
 2. Hoogergeest (Velsen-Zuid/Driehuis)
 3. Schoonenberg (Velsen-Zuid/Driehuis)
 4. Park aan de Willebrordstraat (IJmuiden)
 5. Watertorenpark (IJmuiden)
 6. Burgemeester Rijkenspark (Santpoort)
 7. Spaarnberg (Santpoort)
 8. Wijkeroogpark  (Velsen-Noord)
 9. Rooswijkpark (Velsen-Noord)    

Wat is er gedaan?

Tussen 17 oktober en 4 november 2018 is er digitaal onderzoek gedaan via een enquête. Hier hebben 1900 mensen aan deelgenomen. Op basis hiervan zijn er in november en december 2018 gesprekken gevoerd met inwoners en belanghebbenden. Klik voor meer informatie over de parken op de volgende locaties.

Per park hebben aanwezigen aangegeven wat behouden moet blijven, beter kan of waar men van af wil. Dit is letterlijk in kaart gebracht. In maart en april 2019 is nogmaals met een kleinere groep bewoners gekeken naar deze opbrengst.

Lees in de notitiePDFResultaten Parkenpraat wat de gemeente met alle inbreng heeft gedaan.

Wat vonden deelnemers van Parkenpraat?

In november en december 2019 hebben wij door middel van een digitale enquête de deelnemers gevraagd om Parkenpraat te beoordelen. De enquête is door 144 mensen ingevuld. Zij geven Parkenpraat gemiddeld een 6,8. Bekijk alle PDFUitslagen van de enquête Parkenpraat.

Wat leert de gemeente zelf van Parkenpraat?

 • Parkenpraat is een nieuwe participatievorm. In tegenstelling tot andere participatietrajecten zijn we zonder specifieke vraag met inwoners in gesprek gegaan over parken. De onderwerpen liepen erg uiteen. Dat maakt de reikwijdte van Parkenpraat groot en komt de kwaliteit en snelheid van maatregelen in het park niet altijd ten goede. Dit kan onvrede en onbegrip opwekken.
 • De negen parken in Parkenpraat verschillen in veel opzichten van elkaar. Bijvoorbeeld qua grootte en qua gebruiksmogelijkheden. Kleine parken dreigen minder snel aandacht te krijgen, omdat de focus meer ligt op de grotere parken die meer worden bezocht.

Voor participatiebijeenkomsten in de toekomst nemen we de volgende aandachtspunten mee:

 • Maak het doel zo concreet en specifiek mogelijk.
 • Schep daarmee de juiste verwachtingen.
 • Zorg voor een acceptabele reikwijdte, negen parken is erg veel.
 • Geef deelnemers een niet al te uitgebreide opdracht.
 • Beperk het aantal vervolgbijeenkomsten en plan ze kort op elkaar.

Regels voor honden

Tijdens Parkenpraat waren de regels voor honden een veelbesproken onderwerp. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en in aanwijzingsbesluiten voor losloopplaatsen en speelplekken (waar honden verboden zijn).

Onder andere op basis van de inbreng uit Parkenpraat, heeft het college de regels voor honden gemaakt voor de uitvoering van de APV en aanwijzingsbesluiten. Het college heeft een aanwijzingsbesluit voor honden vastgesteld voor vier parken in Velsen. Het besluit is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

De volgende plattegronden horen bij het besluit

Hondenlosloopplaats Burgemeester Rijkenspark

 • Honden moeten aan de lijn in het deel ten noorden en ten westen van Restaurant Boschbeek.

Plattegrond Rijkenspark verboden voor honden

 

Hondenlosloopplaats Park Velserbeek

 • De hondenlosloopplek direct links naast de kinderboerderij wordt opgeheven. Honden mogen daar alleen aan de lijn komen.

Plattegrond Hondenlosloopplaats Park Velserbeek

Hondenlosloopplaats Watertorenpark

De losloopplaats wordt verplaatst naar het noordelijk deel van het park.

Plattegrond Hondenlosloopplaats Watertorenpark

Honden verboden Sportpark Rooswijk

 • Het gebied tussen en direct om de sportvelden wordt verboden gebied voor honden.

Plattegrond honden verboden Sportpark Rooswijk