Om ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen wordt de nieuwe sluis ook groter. De nieuwe grote zeesluis zorgt voor een vlotte en veilige bereikbaarheid van de havens en bedrijven aan het Noordzeekanaal. Naar verwachting is de sluis begin 2022 gereed.

Meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/nieuwezeesluisijmuiden

 

Nieuws