Kustvisie & Kust informatie centrum BRAK! IJmuiden vormen als combinatie één van de vijf impulsprojecten. IJmuiden aan zee is de place to be voor mensen uit IJmuiden, de metropoolregio en ver daar buiten.

Op het snijvlak van natuur, strand, zee en havens en industrie ontstaat een kustdorp rond de jachthaven. Binnen dit kustdorp verrijst een bijzonder gebouw: BRAK! IJmuiden. Hier proef je de essentie van rauw aan zee. Een spraakmakend centrum voor verdieping, debat en vrije meningsvorming over alle ontwikkelingen aan de kust.
 

Kustvisie

10 mei jl. heeft de raad van de gemeente Velsen positief besloten over de verdere ontwikkeling van IJmuiden aan Zee, een kustplaats waar bewoners en bezoekers ultiem kunnen genieten van de natuur, de zee en het rauwe karakter van IJmuiden. Dit raadsbesluit betekent dat er gestart kan worden met de tweede fase van het project: het maken van een ontwikkelplan voor het gebied. Zo wordt stap voor stap een bijzondere, duurzame en blijvend gewilde kustplaats gerealiseerd.

Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het vinden van de balans tussen de ontwikkeling van het gebied tot een aantrekkelijke kustplaats, de verdere groei van de nabijgelegen havens met bijbehorende bedrijven en activiteiten en de aanwezige natuurwaarden van het gebied. Grondig onderzoek moet de benodigde stedenbouwkundige inzichten verschaffen om tot een uitgebalanceerd ontwikkelplan te komen. Het ontwikkelplan vormt na vaststelling door de gemeenteraad de basis voor het nieuwe bestemmingsplan.

 

Kustplaats IJmuiden aan Zee

Kustplaats IJmuiden aan Zee wordt een kustplaats dicht bij de natuur van duinen en zee, op korte afstand van de metropoolregio Amsterdam. Een kustplaats met bijzondere en gevarieerde woningen, kwalitatief hoogwaardige horeca, shops, culturele en recreatieve voorzieningen. De projectorganisatie bestaat uit een samenwerking tussen VolkerWessels onderneming KondorWessels Vastgoed, Kennemerstrand NV, Kennemermeer BV, Marina Seaport IJmuiden BV en de gemeente. Op vrijdag 22 september 2017 is deze samenwerking officieel vastgelegd door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor het kustdorp IJmuiden aan Zee.
 

Kustvisie collage

Stand van zaken en planning

Op 15 september 2016 heeft de Raad, bij behandeling van het Ambitiedocument Kustvisie, het college opgedragen/verzocht om een brede consultatieronde te doen bij de stakeholders en vervolgens terug te komen bij de raad. In de afgelopen maanden heeft gelijktijdig  een informatie- en een consultatieronde met stakeholders plaatsgevonden. De resultaten hiervan hebben geleid tot enkele aanpassingen in het Ambitiedocument, afspraken met stakeholders over het vervolgproces en input voor het Ontwikkelplan. Het geactualiseerde Ambitiedocument geeft de richting aan voor de gebiedsontwikkeling, in het Ontwikkelplan wordt op basis van nader onderzoek en overleg met stakeholders de ambitie uitgewerkt tot een haalbaar plan dat als basis kan dienen voor een nieuw bestemmingsplan.

Met de realisatie van de Kustvisie IJmuiden aan Zee wordt een impuls gegeven aan de verwezenlijking van de Visie op Velsen 2025. Zo ontstaat stap voor stap een aantrekkelijke en levendige kustplaats rond de bestaande jachthaven. Een kustplaats met bijzondere en gevarieerde woningen en aantrekkelijke horeca, detailhandel, culturele en recreatieve voorzieningen en een kwalitatief goede openbare ruimte. Een kustplaats dicht bij de natuur van de duinen en de zee, maar ook op korte afstand van de metropoolregio Amsterdam.

 

Kustvisie/Kust informatie centrum Brak! is één van de Velsen Vijf

Logo impulsprojecten

Met vijf impulsprojecten wil het college van burgemeester en wethouders in de bestuursperiode 2014 - 2018 de uitvoering van de Visie op Velsen 2025 en de Strategische Agenda 2013-2016 een extra zetje geven. Een extra zetje, aanvullend op alle ontwikkelingen die al in ging zijn gezet.

De Velsen Vijf zijn:

  • Techport
  • Kustvisie & Kust informatie centrum BRAK!
  • Offshore Wind
  • Havenkwartier
  • Citymarketing & IJmuiden Rauw aan Zee op straat

 

Contact

Voor meer informatie over het project Kustvisie mailt u naar info@velsen.nl t.a.v. de heer M. van Heugten.