Kustplaats IJmuiden aan Zee is één van de vijf impulsprojecten. Kustplaats IJmuiden aan Zee wordt de place to be voor mensen uit IJmuiden, de metropoolregio en ver daar buiten.

Op het snijvlak van natuur, strand, zee, havens en industrie ontstaat een prachtige nieuwe kustplaats rondom de bestaande zeejachthaven in IJmuiden. Kustplaats IJmuiden aan Zee is een gebiedsontwikkeling waarin samen wordt gewerkt tussen gemeente Velsen, Kondor Wessels Vastgoed en MarinaSeaport. IJmuiden aan Zee wordt een bijzondere buitendijkse kustplaats. Samen met deze partijen gaan we aan de slag om een kustplaats te realiseren met gevarieerde woningen, aantrekkelijke horeca, detailhandel, culturele en recreatieve voorzieningen. Een kustplaats voor iedereen met een sterke eigen identiteit!

Op dit moment zijn we bezig om het in 2017 vastgestelde Ambitiedocument uit te werken in een Ontwikkelplan. Onderdeel van dit Ontwikkelplan is onder andere een stedenbouwkundig ontwerp, een duurzaamheidsplan, een beeldkwaliteitsplan en een waterveiligheidsplan. Het Ontwikkelplan zal dienen als basis voor  het nieuwe bestemmingsplan Kustplaats IJmuiden aan Zee.

Het ontwikkelen van de kustplaats IJmuiden aan Zee heeft de projectnaam De Rauwe Duinen. Op de website van De Rauwe Duinen is meer informatie te vinden over de tijdlijn, de gebeurtenissen in het gebied en het actuele nieuws.

Alle projectdocumenten en bestuurlijke besluiten zijn onderaan deze pagina te vinden.

Contact

Voor meer informatie over het project De Rauwe Duinen mailt u naar projectderauweduinen@velsen.nl t.a.v. de heer M. van Heugten.

Kustplaats IJmuiden aan Zee is één van de Velsen Vijf

Logo impulsprojecten

Met vijf impulsprojecten wil het college van burgemeester en wethouders in de bestuursperiode 2014 - 2018 de uitvoering van de Visie op Velsen 2025 en de Strategische Agenda 2013-2016 een extra zetje geven. Een extra zetje, aanvullend op alle ontwikkelingen die al in ging zijn gezet.

De Velsen Vijf zijn:

  • Techport
  • Kustvisie & Science Center BRAK
  • Offshore Wind
  • Havenkwartier
  • Citymarketing & IJmuiden Rauw aan Zee op straat