Tussen 29 november en 8 december 2021 gaan we aan de slag met het kruispunt Kanaaldijk / De Geul in IJmuiden. Het staat nu bekend als een gevaarlijk kruispunt waar aanrijdingen tussen auto’s plaatsvinden. Ook de oversteek voor fietsers wordt als gevaarlijk ervaren. De werkzaamheden zorgen voor verkeershinder en het verkeer vanuit de havens wordt omgeleid.

De Kanaaldijk kan niet van vandaag op morgen helemaal anders worden ingericht. Dat gebeurt in fasen. We gaan nu eerst het kruispunt veiliger maken. Dat kan met een paar veranderingen die we snel kunnen doen.

Wat gaat er gebeuren?


We gaan: 

  • Een brede middenberm maken voor de overstekende fietsers. Dat doen we door de voorsorteerstrook (vak voor linksaf) aan De Geulzijde van het kruispunt af te zetten met een soort stoeprand (schuine trottoirbanden).
  • De belijning voor autoverkeer op het kruispunt aanpassen aan de nieuwe situatie.
  • Een verkeersdrempel met duidelijke belijning aanbrengen vlak voor het kruispunt op De Geul.
  • Een drempel op de oostelijke tak van de Kanaaldijk vlak voor het kruispunt.
  • De overgang van 70 naar 50 km/uur belijning geven in de vorm van steeds breder wordende dwarsstrepen op het wegdek.
  • De goot langs de Kanaaldijk opvullen. Dit vermindert het risico op gevaarlijke situaties als een voertuig van de weg raakt.

De werkzaamheden starten op maandag 29 november 2021 en duren tot 8 december. Bij koude weersomstandigheden kan de planning opschuiven. Wij vragen uw begrip voor deze werkzaamheden, die helpen de kruising  op korte termijn veiliger te maken.

Omleidingen

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de rijbaan van de Kanaaldijk en De Geul alleen beschikbaar voor het autoverkeer komende vanaf het Pontplein richting het industriegebied, de sluizen en havens. Het uitgaande verkeer komende vanaf het industriegebied, de sluizen en havens wordt omgeleid via de Dokweg, Raafstraat, Pleiadenplantsoen, Planetenweg, Zeewijkplein, Heerenduinweg en Minister van Houtenlaan.

Omleidingsroute Kanaaldijk

De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Zie ook de afbeelding. Het tankstation en de bedrijven aan de Dokweg blijven tijdens de afsluiting bereikbaar vanaf de rotonde Halkade-Dokweg.

Volledige herinrichting uiterlijk 2023

In 2022 starten de voorbereidingen voor de volledige herinrichting van de Kanaaldijk inclusief de kruising met de Geul. De gemeente gaat het ontwerp daarvoor maken in samenspraak met de omgeving, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden.

De gemeente heeft een voorkeur voor een rotonde op de plek van de huidige kruising die goed te passeren is voor vrachtverkeer. De doorstroming voor het verkeer van en naar de haven komt niet in gevaar, omdat de gemeente ook werkt aan de vernieuwing van het Pontplein. De doorstroming op de route naar het Havengebied IJmuiden verbetert daar door het langzaam verkeer en autoverkeer te scheiden en nieuwe verkeerslichten te plaatsen.