In oktober wordt op de KPN locatie gestart met de bouw van 57 appartementen met parkeervoorzieningen en een supermarkt.

Impressie van het project KPN locatie

In juni van dit jaar heeft de gemeente hiervoor een vergunning verleend. De KPN locatie is het braakliggende terrein van het oude postkantoor aan de Lange Nieuwstraat-Spaarnestraat-Merwedestraat. Er komen 48 sociale huurwoningen en 9 koopwoningen.

Meer informatie

Informatie over de huurwoningen vindt u op de website van Velison wonen: velisonwonen.nl/

Ga voor vragen over de koopwoningen naar: www.hbbgroep.nl