Waar liggen de sportparken Schoonenberg en Waterloo?

Sportparken Schoonenberg en Waterloo worden begrensd door de Tolsduinerlaan, Minister van Houtenlaan, Waterloolaan en Driehuizerkerkweg  in Velsen-Zuid. Sportpark Schoonenberg is toegankelijk vanaf de Minister van Houtenlaan, de Driehuizerkerkweg en via diverse wandelpaden vanuit de naastgelegen buitenplaats Schoonenberg.

Sportpark Waterloo is bereikbaar vanaf de Waterloolaan, direct naast de entree van hockeyvereniging Strawberries.

Plattegrond Sportpark Schoonenberg-Waterloo

Waarom een herontwikkeling?

Door het functioneel en efficiënt herinrichten van sportpark Schoonenberg wordt het sportpark  toekomstbestendig, multifunctioneler en openbaar toegankelijker.  Daarbij wordt er veel aandacht geschonken aan vergroening en vergroting van de bio-diversiteit. Het park wordt hierdoor aantrekkelijker  om te bezoeken en ontmoeten en  verblijven gestimuleerd. Om het hele gebied integraal aan te pakken wordt Sportpark Waterloo  in de planvorming betrokken. Op termijn is een woningbouwontwikkeling, op de velden die nu door VV Waterloo worden gebruikt, mogelijk.

Wie worden er bij de herontwikkeling betrokken?

De sportparken Schoonenberg en Waterloo kennen vele gebruikers en belanghebbenden.  De (sport)verenigingen die gebruik maken van de accommodaties zijn  VV Waterloo, VV IJmuiden, Strawberries, Telstar, de IJmuider Harmonie en de dart- en klootschietvereniging ‘full speed’. Andere belanghebbenden op en direct buiten het park zijn Gymnasium Felisenum,  CareWorx en particuliere bewoners. De gemeente spreekt met alle stakeholders en de direct omwonenden. Zij worden direct vanaf het begin betrokken bij de planuitwerking. Hun wensen en ideeën worden hierin, waar mogelijk, meegenomen.

Het proces

In december 2018 heeft het college van B&W het collegevoorstel ‘Voorbereidingskrediet plan sportparken Schoonenberg en Waterloo’ vastgesteld. Vervolgens is in de eerste helft van 2019 de opdracht en projectafbakening aangescherpt. In dezelfde periode zijn alle belanghebbenden op en rondom Schoonenberg en Waterloo benaderd en zijn hun ideeën en wensen geïnventariseerd.

In de 2e helft van 2019 zal het Programma van Eisen verder worden uitgewerkt. Op basis hiervan wordt een masterplan vervaardigd. Het masterplan bevat en omschrijft alle integrale projectonderdelen en benodigde ingrepen om uiteindelijk het gewenste eindresultaat te bereiken.

Vanaf 2020 kan het masterplan gefaseerd worden uitgevoerd.

Contact

Voor meer informatie of vragen over dit project kunt u mailen naar info@velsen.nl, t.a.v. de heer A. Stuit.