Waar liggen de sportparken Schoonenberg en Waterloo?

Sportparken Schoonenberg en Waterloo worden begrensd door de Tolsduinerlaan, Minister van Houtenlaan, Waterloolaan en Driehuizerkerkweg  in Velsen-Zuid. Sportpark Schoonenberg is toegankelijk vanaf de Minister van Houtenlaan, de Driehuizerkerkweg en via diverse wandelpaden vanuit de naastgelegen buitenplaats Schoonenberg.

Sportpark Waterloo is bereikbaar vanaf de Waterloolaan, direct naast de entree van hockeyvereniging Strawberries.

Plattegrond Sportpark Schoonenberg-Waterloo

Waarom een herontwikkeling?

Door het functioneel en efficiënt herinrichten van sportpark Schoonenberg - Waterloo wordt het sportpark toekomstbestendig, multifunctioneler en openbaar toegankelijker.  Daarbij wordt er veel aandacht geschonken aan vergroening en vergroting van de biodiversiteit. Het park wordt hierdoor aantrekkelijker  om te bezoeken en ontmoeten en verblijven gestimuleerd. Om het hele gebied integraal aan te pakken wordt Sportpark Waterloo in de planvorming betrokken. Op termijn is een woningbouwontwikkeling, op de velden die nu door VV Waterloo worden gebruikt, mogelijk.

Wie worden er bij de herontwikkeling betrokken?

De sportparken Schoonenberg en Waterloo kennen vele gebruikers en belanghebbenden.  De (sport)verenigingen die gebruik maken van de accommodaties zijn  VV Waterloo, VV IJmuiden, Strawberries, Telstar, de IJmuider Harmonie en de dart- en klootschietvereniging ‘full speed’. Andere belanghebbenden op en direct buiten het park zijn Gymnasium Felisenum, CareWorx en particuliere bewoners. De gemeente spreekt met alle stakeholders en de direct omwonenden. Zij worden direct vanaf het begin betrokken bij de planuitwerking. Hun wensen en ideeën worden hierin, waar mogelijk, meegenomen.

Planning

In december 2018 heeft het college van B&W het collegevoorstel ‘Voorbereidingskrediet plan sportparken Schoonenberg - Waterloo’ vastgesteld. Vervolgens is in de eerste helft van 2019 de opdracht en projectafbakening aangescherpt. In dezelfde periode zijn alle belanghebbenden op en rondom Schoonenberg benaderd en zijn hun ideeën en wensen geïnventariseerd.

Het college heeft 28 januari 2020 de visie, aanpak en scope van het project 'herinrichting sportpark Schoonenberg-Waterloo vastgesteld. Om direct omwonenden hierover te informeren  en een toelichting te geven op de eerste schetsontwerpen, vond maandagavond 27 januari 2020 een goed bezochte inloopbijeenkomst plaats in het clubhuis van KHC Strawberries. Inwoners konden ook aangeven wat zij van het schetsontwerp vinden. Het schetsontwerp en het plan worden nu verder uitgewerkt. Vervolgens wordt er een masterplan gemaakt. Hierbij houden we, waar mogelijk, rekening met de ideeën die ons tijdens bijeenkomsten worden gegeven. In het masterplan wordt een ontwerp uitgewerkt en komt de globale planning aan de orde Voordat het wordt aangeboden aan de gemeenteraad kunnen omwonenden en andere belangstellenden hier nog een keer over meedenken.

Was u niet in de gelegenheid de inloopbijeenkomst te bezoeken, maar heeft u wel een idee of wilt u uw mening laten weten, mail dan naar ihoogendijk@velsen.nl.

Contact

Voor meer informatie of vragen over dit project kunt u mailen naar info@velsen.nl,

Downloads