Welkom op de informatiepagina van Bedrijventerrein Grote Hout Distriport Ymond. Deze pagina geeft u relevante informatie over de mogelijkheden die het Bedrijventerrein Grote Hout Distriport Ymond biedt.

Bedrijventerrein Grote Hout Distriport Ymond ligt in Velsen-Noord en maakt onderdeel uit van het bedrijvengebied IJmond-Noord. Hier zijn bedrijven gevestigd zoals CVG Papier, Spijker Kwasten en Bentvelsen Jacobs.

De herontwikkeling tot bedrijventerrein vormt een belangrijke stap in het vergroten van de leefbaarheid van Velsen-Noord. Het gemeentebestuur streeft dan ook de ontwikkeling na van een hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein, waarbij overlast voor de naastgelegen woonwijk zoveel als mogelijk wordt beperkt.

Een bijdrage aan deze ambitie is het Parkmanagement; zo wordt de kwaliteit ook op langere termijn gewaarborgd. De kwalitatieve meerwaarde kan worden gecreëerd en innovatie en ondernemerschap worden bevorderd. De doelstelling van de gemeente is om parkmanagement te introduceren op het moment dat de nieuwe ondernemers zich gaan vestigen en deze te stimuleren om samen te werken met omliggende terreinen.

Plattegrond van de deelgebieden Grote Hout Distriport Ymond

Bedrijventerrein Grote Hout Distriport Ymond is opgedeeld in verschillende deelgebieden:

  • Deelgebied De Campus, kantorengebied
  • Deelgebied De Entree, bedrijvengebied
  • Deelgebied Het Carre, bedrijvengebied
  • Deelgebied De Overgang, kleinschalige bedrijven
  • Deelgebied Kade Wijkermeerweg, kleinschalige bedrijven
  • Deelgebied Kade, 'nat' bedrijventerrein

Voor het gebied zijn een bestemmingplan en een beeldkwaliteitplan vastgesteld waarin de mogelijkheden voor bedrijven omschreven staan.

Wethouder Verkaik en gedeputeerde Bond

Eind september 2014 werkzaamheden aan kade gestart

Eind september 2014 is de aannemer gestart met de herstelwerkzaamheden aan de zeekade bij de Grote Hout (NAM kade). Er is begonnen met slopen van een deel van de oude kade.

Voor de komende periode staat het inheien van betonpalen en het intrillen van de combi-wand (stalenbuispalen en damwandplanken) voor de eerste fase in de planning.

Heiwerkzaamheden betonpalen:
Aanstaande donderdag 16 oktober 2014 of vrijdag 17 oktober 2014 wordt gestart met de eerste heiwerkzaamheden van de betonpalen voor de renovatie van de zeekade. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 8 a 10 werkdagen in beslag nemen.

Intrillen combi-wand:
Naar verwachting zal in de week van 3 november 2014 worden gestart met het intrillen van de combi-wand. Deze werkzaamheden zullen ongeveer een maand in beslag nemen. Wij verwachten dat het intrillen van de combiwand voor deze eerste fase begin december klaar is.

Uiteraard proberen we de geluidsoverlast zoveel als mogelijk te beperken. Met de aannemer is afgesproken dat de werkzaamheden alleen op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur plaatsvinden. Dat betekent niet dat u van de werkzaamheden helemaal niets zult merken is, het is mogelijk dat u enige geluidshinder ervaart.

Panorama NAM kade

Werkzaamheden aan de kade

De aannemer is op 30 september 2014 buiten gestart met de werkzaamheden aan de kade Grote Hout, het slopen van betonnen delen.

Start kade slopen betondelen 30 sept 2014

Presentaties informatiebijeenkomsten

Op 2 en 3 september 2014 vonden er informatiebijeenkomsten plaats voor de bewoners van Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Op de avonden werd een aantal presentaties getoond van de gemeente Velsen, Ploegam Biggelaar en Lievense. Onderaan de pagina kunt u de presentaties inzien.

Contact

Voor verkoopinformatie kunt u contact opnemen met makelaar Kuijs Reinder Kakes.
Voor overige informatie kunt u contact opnemen met Maud Maartens, projectleider gemeente Velsen. Telefoonnummer: 0255-567200.