‘Rauw, slim en lommerrijk’ nodigt uit tot nieuwe ontwikkelingen

In de door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie, met de titel ‘Rauw, Slim en Lommerrijk’, worden de kernkwaliteiten van Velsen verder verankerd. De innovatieve maakindustrie, de nautische toegangspoort tot de Metropoolregio Amsterdam, het gedifferentieerde woonmilieu met de groene duindorpen en de focus op IJmuiden met zijn te lang onderschatte metropolitane kwaliteiten. De structuurvisie Velsen is de integrale visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. De structuurvisie zet de stip op de horizon in 2040 en toont de ruimtelijke visie tot 2025.

Wethouder Vennik biedt u de Structuurvisie Velsen 2025 aan in 360 graden video

Wethouder Vennik biedt u de Structuurvisie Velsen 2025 ‘Rauw, slim en lommerrijk’ aan in een 360 graden video. U klikt daarvoor op onderstaande afbeelding. De video opent binnen Facebook. U bekijkt hem het meest optimaal op uw smartphone. Wilt u weten hoe een 360 graden video werkt? Klik dan hier. Bekijkt u hem liever via YouTube dan kan dat hier.

360 video Structuurvisie 2025

Vastgestelde structuurvisie

De nieuwe structuurvisie werd op 12 mei 2016 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. De vastgestelde documenten kunt u onderaan de pagina bekijken en downloaden.

 

Afbeelding van de film 'Structuurvisie Velsen 2025'op YouTube

Wat is een structuurvisie precies?

Hoe ziet de omgeving in Velsen er in de toekomst uit? Wat blijft zoals het nu is en waar komt er bijvoorbeeld meer ruimte voor natuur of juist meer woningbouw? Al deze vragen en meer worden beantwoord in een structuurvisie. Zo’n visie staat niet op zichzelf. In Velsen wordt de invulling van de omgeving voor een groot deel al bepaald door onze toekomstvisie tot 2025, ‘Visie op Velsen 2025’. Maar ook andere afspraken hebben invloed op de structuurvisie. Bijvoorbeeld de structuurvisie van de provincie Noord-Holland, de Woonvisie 2025 en de Nota Accommodatiebeleid voor sportief Velsen 2010-2015.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie volg ons op Facebook en Twitter. Met vragen of opmerkingen over de structuurvisie kunt u contact opnemen via structuurvisie@velsen.nl.