Er zijn wijken en buurten in Velsen die vanwege hun ligging, beschikbare ruimte of bereikbaarheid voor de grote huisvuilwagens van HVC, een aangepaste wijze van afvalinzameling hebben.

We hebben er voor gekozen dat deze wijken en buurten pas later overgaan naar de nieuwe wijze van afvalinzameling.

Hieronder volgt een overzicht van de wijken en buurten waar een aangepaste wijze van afvalinzameling is. Per buurt is aangegeven wanneer wij denken dat daar de nieuwe afvalinzameling ingevoerd gaat worden. De bewoners die het betreft krijgen tijdig informatie over de invoering van de nieuwe afvalinzameling thuis gestuurd.

Uitzonderingen

Locaties Toelichting
Achterladerroutes In een aantal straten in Driehuis, Santpoort Noord en Santpoort Zuid hebben bewoners nog geen oranje rolcontainer. Daar rijdt een aparte HVC vrachtwagen, de zogenaamde achterlader. De bewoners waar de afvalinzameling met een achterlader gedaan wordt, krijgen het laatste kwartaal 2018 een brief over hun nieuwe rolcontainers voor plastic/blik/drankpakken.
Buitengebied Bewoners in het buitengebied (de Hofgeest, Spaarnwoude en duingebied) krijgen het laatste kwartaal 2018 een brief over hun nieuwe rolcontainers voor plastic/blik/drankpakken.
Woonboten zijkanaal B De bewoners van de woonboten aan zijkanaal B hebben in juli een informatiebrief en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over de mogelijkheden van afval inzamelen bij hun ligplaatsen. Hun input wordt verwerkt in een voorstel. Dit wordt besproken met de waterschappen, Rijkswaterstaat en de provincie. Daarna krijgen de bewoners het voorstel zoals de afvalinzameling gerealiseerd zou kunnen worden, voorgelegd.
Sluizengebied De bewoners in het Sluizengebied van IJmuiden krijgen het laatste kwartaal 2018 een brief over hun nieuwe rolcontainers voor plastic/blik/drankpakken.
Industriegebied V’broek & Havengebied IJmuiden De bewoners in industriegebieden en het havengebied ontvangen in november een informatiebrief betreffende de nieuwe afvalinzameling.
Laagbouw met ondergrondse containers Velsen heeft een aantal buurten met laagbouw woningen die voor hun afvalinzameling gebruik maken  van ondergrondse containers (plandeel H, Appelboomstraat, Blauwe Zeedistel e.o. , Sieraadstraat/Strengholtstraat e.o., Doorneberglaan en Groot Helmduin, Stadspark IJmuiden). Voor deze buurten zoeken we naar een maatwerkoplossing die per buurt wordt bepaald.
In
4e kwartaal 2018 worden de bewoners in deze buurten geïnformeerd over wat er met de inzameling in hun buurt zal gebeuren.

Voor al uw vragen betreffende de invoering van de nieuwe afvalinzameling in Velsen kunt u gebruik maken van afval@velsen.nl.