Driehuis, Santpoort-Noord en Santpoort–Zuid

We zamelen hier het huisvuil in volgende het zogenaamde 4 minicontainersysteem’. Alle laagbouw woningen hebben een grijze rolcontainer voor restafval, een groene voor GFT afval, een oranje rolcontainer voor verpakkingen van Plastic, Blik en Drankartons en (vrijwillig) een blauwe rolcontainer voor Oud Papier

Uitzondering:

In een aantal straten in Driehuis, Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid hebben bewoners nog geen oranje rolcontainer. Daar rijdt een aparte HVC vrachtwagen, de zogenaamde achterlader. De bewoners waar de afvalinzameling met een achterlader gedaan wordt, krijgen het laatste kwartaal 2018 een brief over hun nieuwe rolcontainers voor plastic/blik/drankpakken

Velserbroek en Velsen-Noord

We zamelen hier huisvuil in volgens het principe van ‘Restafval op Afstand’. Restafval brengen de laagbouwwoningen naar een ondergrondse container die alleen te openen is met een afvalpas. De laagbouwwoningen hebben een groene rolcontainer voor GFT afval, een oranje rolcontainer voor verpakkingen van Plastic, Blik en Drankkartons en (vrijwillig) een blauwe rolcontainer voor Oud Papier.

Uitzondering

In Plandeel H van Velserbroek staan laagbouw woningen die voor hun afvalinzameling gebruik maken  van ondergrondse containers. In die buurt zoeken we naar een maatwerkoplossing.
In het 4e kwartaal 2018 worden de bewoners geïnformeerd over wat er met de inzameling in hun buurt zal gebeuren.

 

Spaarnwoude en Zijkanaal B

In Spaarnwoude en Zijkanaal B wordt het afval op een andere manier ingezameld Daar gaan de bewoners op een ander moment over op andere manieren van afval inzamelen. De logistiek of de omgeving vragen om meer uitzoekwerk om ervoor te zorgen dat het afval beter gescheiden kan worden.

IJmuiden en Oud Velsen

In het laatste kwartaal van 2018 start de inzameling van restafval via ondergrondse containers volgens het principe van ‘Restafval op Afstand’. Bewoners kunnen straks hun restafval alleen nog naar ondergrondse containers brengen. Hun rolcontainer voor restafval wordt ingenomen en zij ontvangen een eigen rolcontainer voor plastic/blik en drankpakken. In oktober zijn daarover informatiebijeenkomsten.

 

  • Ruim 20 nieuwe ondergrondse containers
    Er zijn nieuwe plekken voor ondergrondse containers voor restafval bepaald. De belanghebbende bewoners die in de buurt wonen van deze nieuwe containers hebben eerder al informatie ontvangen en voor hen zijn er inloopbijeenkomsten geweest. De omwonenden hebben kunnen aangeven wat ze van de nieuwe locaties vinden. De nieuwe ondergrondse containers voor restafval worden vanaf de tweede week oktober geplaatst.

  • Informatiebijeenkomst inwoners IJmuiden en Oud Velsen
    Voor de nieuwe inzameling start krijgen de inwoners van IJmuiden en Oud Velsen informatie over hoe de nieuwe manier van inzamelen werkt. In de eerste twee weken van oktober kunnen zij tijdens inloopbijeenkomsten hun vragen stellen. Vanaf eind oktober wordt begonnen met het innemen van de containers voor restafval en het uitdelen van de nieuwe rolcontainers voor plastic/blik/drankpakken. Wanneer dit precies gaat worden, staat in een brief van HVC die vooraf aan de omruilactie verzonden wordt.

  • Laagbouwwoningen met ondergrondse containers
    In IJmuiden zijn een aantal buurten met laagbouw woningen die voor hun afvalinzameling gebruik maken  van ondergrondse containers (Appelboomstraat, Blauwe Zeedistel e.o. , Sieraadstraat/Strengholtstraat e.o., Doorneberglaan en Groot Helmduin, Stadspark IJmuiden). Voor deze buurten zoeken we naar een maatwerkoplossing die per buurt wordt bepaald. In 4e kwartaal 2018 worden de bewoners in deze buurten geïnformeerd over wat er met de inzameling in hun buurt zal gebeuren.

 

Uitzonderingen zoals het buitengebied, Spaarnwoude, industriegebieden, sluizengebied en woonboten 

In bepaalde buurten van Velsen wordt het afval op een andere manier ingezameld - o.a. het buitengebied van Velsen, bewoners die op industriegebieden wonen, de bewoners in het sluizengebied en de bewoners van de woonbotenlangs zijkanaal B .– In deze gebieden gaan de inwoners op een ander moment over op andere manieren van afval inzamelen. De logistiek of de omgeving vragen om meer uitzoekwerk om ervoor te zorgen dat het afval beter gescheiden kan worden. Op de pagina 'Uitzonderingen nieuwe afvalinzameling' vindt u meer informatie over deze planning.