Gemeente Velsen kiest voor een duurzame toekomst. Afval scheiden is daarin belangrijk.

\Meer waarde uit afval

 

Onder de naam ‘Meer Waarde Uit Afval’ is Velsen samen met HVC bezig de afvalscheiding te bevorderen. Het doel is om 2020 te voldoen aan de landelijke norm van 75% afvalscheiding en maximaal 130 kg restafval per inwoner per jaar.

Meer Waarde Uit Afval bestaat uit maatregelen om de afvalscheiding te verbeteren. Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden waarvan weer nieuwe producten kunnen worden gemaakt.

 

Maatregelen

Eén van de maatregelen is dat we afval op een andere manier gaan inzamelen.

Het uitgangspunt daarvoor is dat afval scheiden makkelijker wordt voor de bewoners. We willen

het u makkelijker maken om gft en etensresten, oud papier en plastic, blik en lege pakken te scheiden. Daarom krijgt u een nieuwe (oranje) bak voor plastic, blik en lege pakken, de plasticbak.

 

Startwijken en het resultaat

Om te bepalen wat het effect is van deze nieuwe manier van afval inzamelen, zijn in de periode mei – november 2016 twee pilots uitgevoerd in Santpoort-Noord en de botenbuurt in Velserbroek.

De ervaringen en inzamelresultaten uit deze startwijken zijn gebruikt om te bepalen welke systemen waar geïntroduceerd zullen worden. De resultaten waren positief. De bewoners zijn zeer te spreken over de nieuwe wijze van afvalinzameling. De hoeveelheden gescheiden afval zijn gestegen en het restafval is afgenomen.

U kunt hieronder de volledige evaluatie van de pilots in de startwijken met het bewonersonderzoek lezen.

 

PDFEvaluatie startwijken Meer Waarde Uit Afval

 

Wat betekent dit voor u?

De bewoners uit Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Driehuis, Velsen-Zuid en een deel van IJmuiden (de Vogelbuurt) die nu al afvalbakken hebben, krijgen er een extra bak voor plastic bij. U kunt dan aan huis uw gft en etensresten, papier, plastic, blik en pak en restafval scheiden.

Wanneer u geen ruimte ziet voor alle afvalbakken bij uw huis, bestaat de mogelijkheid om vrijwillig uw restafvalbak in te leveren en gebruik te maken van een bestaande ondergrondse container in uw wijk of buurt. Dat kan betekenen dat u wel een stukje moet lopen met uw restafval voor u bij die container bent.

Een andere optie is om geen gebruik te maken van de papierbak. Er staan voor papier ook verzamelcontainers bij winkelcentra of wellicht brengt u het liever naar een sportvereniging. Een papierbak aan huis is wel makkelijker, omdat u in huis geen papier hoeft op te slaan.

 

PDFVeelgestelde vragen.pdf

 

Meer informatie

Wat hoort in welke afvalbak, kijk op www.indegoedebak.nl

Afvalkalender van HVC, kijk op http://inzamelkalender.hvcgroep.nl/

 

Tips

PDFIk heb last van maden in mijn container wat kan ik doen.pdf

 

Contact

Voor meer informatie raadpleegt u het overzicht met veelgestelde vragen of mailt u naar: afval@velsen.nl.

Wij zijn daarnaast ook te volgen op Facebook en Twitter.