Gemeente Velsen kiest voor een duurzame toekomst. Afval scheiden is daarin belangrijk.

 

\Meer waarde uit afval

Onder de naam ‘Meer Waarde Uit Afval’ is Velsen samen met HVC bezig de afvalscheiding te bevorderen. Het doel is om  te voldoen aan de landelijke norm van 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar.

Meer Waarde Uit Afval bestaat uit maatregelen om bij huishoudens de afvalscheiding te verbeteren. Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden waarvan weer nieuwe producten kunnen worden gemaakt.

Maatregelen

De belangrijkste maatregel is dat we afval bij huishoudens op een andere manier inzamelen. We zijn in 2016 gestart in Santpoort en Velserbroek. Inmiddels hebben bijna alle laagbouwwoningen een oranje rolcontainer voor plastic, blik en drankpakken (PBD) afval.

Het uitgangspunt van Meer Waarde Uit Afval is dat afval scheiden makkelijker wordt. We willen het u makkelijker maken om gft en etensresten, oud papier en plastic, blik en drankpakken (PBD) te scheiden. Vanaf 2020 gaan we ook bij hoogbouw meer containers plaatsen zodat bewoners makkelijker afval kunnen scheiden.

Waar zijn de containers bij mij in de buurt?

Op de pagina velsen.maps.arcis.com vindt u alle afvalcontainers in uw buurt. Indien u hierover vragen heeft, kunt u die stellen via afval@velsen.nl.

Vragen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via afval@velsen.nl of kijk op onze pagina 'Veel gestelde vragen afvalinzameling'.

Downloads & informatie

Informatie over reguliere afvalinzameling

Veel gestelde vragen afvalinzameling

Veel gestelde vragen over het Project Meer Waarde Uit Afval, over extra containers aan huis en over de inzameling van verschillende soorten afval.

Lees verder

Wat hebben we al gedaan met 'Meer Waarde Uit Afval'?

We hebben al veel gedaan met betrekking tot 'Meer Waarde Uit Afval'.

Lees meer over het verleden van 'Meer Afval Uit Afval'