Gemeente Velsen kiest voor een duurzame toekomst. Afval scheiden is daarin belangrijk.

 

\Meer waarde uit afval

Onder de naam ‘Meer Waarde Uit Afval’ is Velsen samen met HVC bezig de afvalscheiding te bevorderen. Het doel is om te voldoen aan de landelijke norm van 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar.

Meer Waarde Uit Afval bestaat uit maatregelen om bij huishoudens de afvalscheiding te verbeteren. Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden waarvan weer nieuwe producten kunnen worden gemaakt.

Maatregelen

De belangrijkste maatregel is dat we afval bij huishoudens op een andere manier inzamelen. We zijn in 2016 gestart in Santpoort en Velserbroek. Inmiddels hebben bijna alle laagbouwwoningen een oranje rolcontainer voor plastic, blik en drankpakken (PBD) afval.

Het uitgangspunt van Meer Waarde Uit Afval is dat afval scheiden makkelijker wordt. We willen het u makkelijker maken om gft en etensresten, oud papier en plastic, blik en drankpakken (PBD) te scheiden.

Hoogbouw

We willen in Velsen meer afval gescheiden inzamelen, vooral groente, fruit en etensresten (GFE) en plastic, blik en drinkpakken (PBD). Dit zijn namelijk grondstoffen die goed hergebruikt kunnen worden. Zo zorgen we ervoor dat er minder afval de oven in gaat. Minder verbranding van afval dus. Dat is weer goed voor het milieu en voor de afvalkosten.


Bewoners van laagbouw hebben al enige tijd verschillende bakken aan huis om hun afval te scheiden. Bij appartementen en flats is dat nog niet voor iedereen mogelijk. Wij willen het alle bewoners in Velsen makkelijk maken om hun afval te scheiden. Daarom in Zeewijk bij alle hoogbouw extra afvalcontainers geplaatst. Hiermee scheiden bewoners daar straks ook makkelijk hun afval. We noemen dat Meer Waarde uit Afval (MWUA)

Waar zijn de containers bij mij in de buurt?

Op de pagina velsen.maps.arcis.com vindt u alle afvalcontainers in uw buurt. Indien u hierover vragen heeft, kunt u die stellen via afval@velsen.nl.

Vragen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via afval@velsen.nl of kijk op onze pagina veel gestelde vragen over afvalinzameling.

Downloads & informatie

Informatie over reguliere afvalinzameling

Wat hebben we al gedaan met 'Meer Waarde Uit Afval'?

We hebben al veel gedaan met betrekking tot 'Meer Waarde Uit Afval'.

Lees meer over het verleden van 'Meer Afval Uit Afval'