Gemeente Velsen kiest voor een duurzame toekomst. Afval scheiden is daarin belangrijk.

 

\Meer waarde uit afval

Onder de naam ‘Meer Waarde Uit Afval’ is Velsen samen met HVC bezig de afvalscheiding te bevorderen. Het doel is om in 2020 te voldoen aan de landelijke norm van 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar.

Meer Waarde Uit Afval bestaat uit maatregelen om de afvalscheiding te verbeteren. Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden waarvan weer nieuwe producten kunnen worden gemaakt.

(Algemene informatie over afval vindt u op de pagina 'Afval')

Maatregelen

Eén van de maatregelen is dat we afval op een andere manier gaan inzamelen.

Het uitgangspunt daarvoor is dat afval scheiden makkelijker wordt. We willen het u makkelijker maken om gft en etensresten, oud papier en plastic, blik en drankpakken (PBD) te scheiden. Daarom krijgt elk huishouden een nieuwe (oranje) bak voor plastic, blik en drankpakken (PBD), zodat aan huis eenvoudig gescheiden kan worden.

Waar zijn de containers bij mij in de buurt?

Op de pagina velsen.maps.arcis.com vind u alle afvalcontainers in uw buurt. Indien u hierover vragen heeft, kunt u die stellen via afval@velsen.nl.

Vragen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via afval@velsen.nl of kijk op onze pagina 'Veel gestelde vragen afvalinzameling'.

 

Downloads & informatie

Informatie over reguliere afvalinzameling