Gemeente Velsen kiest voor een duurzame toekomst. Afval scheiden is daarin belangrijk.

\Meer waarde uit afval

 

Onder de naam ‘Meer Waarde Uit Afval’ is Velsen samen met HVC bezig de afvalscheiding te bevorderen. Het doel is om 2020 te voldoen aan de landelijke norm van 75% afvalscheiding en maximaal 130 kg restafval per inwoner per jaar.

Meer Waarde Uit Afval bestaat uit maatregelen om de afvalscheiding te verbeteren. Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden waarvan weer nieuwe producten kunnen worden gemaakt.

Informatie over reguliere afvalinzameling

Maatregelen

Eén van de maatregelen is dat we afval op een andere manier gaan inzamelen.

Het uitgangspunt daarvoor is dat afval scheiden makkelijker wordt. We willen het u makkelijker maken om gft en etensresten, oud papier en plastic, blik en drankpakken (PBD) te scheiden. Daarom krijgt elk huishouden een nieuwe (oranje) bak voor plastic, blik en drankpakken (PBD), zodat aan huis eenvoudig gescheiden kan worden.

In 2016 – startwijken

In de periode mei – november 2016 zijn twee nieuwe manieren van inzameling “uitgetest” in twee verschillende wijken. In Santpoort Noord hebben bewoners een extra rolcontainer voor plastic, blik en drankpakken (PBD) aan huis gekregen. In Velserbroek hebben bewoners hebben bewoners hun rolcontainer voor restafval ingeruild voor een rolcontainer voor plastic, blik en drankpakken (PBD). Het restafval wordt weggebracht naar centraal geplaatste verzamelcontainers. De resultaten van deze twee startwijken waren positief. Daarom is gekozen om beide systemen in Velsen in te zetten. In de onderstaande evaluatie kunt u alles over dit traject nalezen.

Evaluatie startwijken Meer Waarde Uit Afval

Eerste helft 2017 – invoering van het systeem met ‘Rolcontainers aan Huis’

Vanaf het tweede kwartaal 2017 is begonnen met het invoeren van het systeem met 3 of 4 ‘Rolcontainers aan Huis’. Dit systeem is ingevoerd in Santpoort Zuid, Santpoort Noord, Driehuis, vrijwel heel Velsen Zuid en een wijk in IJmuiden.

In deze wijken wordt met rolcontainers (kliko’s) voor plastic, blik en drankpakken (PBD), GFT, restafval en oud papier (vrijwillig) ingezameld. De inzamelfrequentie van het restafval is teruggebracht naar eens per vier weken. De nieuwe rolcontainer (kliko) voor plastic, blik en drankpakken (PBD) wordt ook eens per vier weken geleegd.

Tweede helft 2017 – voorbereiding van het systeem ‘Restafval op Afstand’

In oktober is begonnen met de invoering van het systeem met ‘Restafval op Afstand’. Dit systeem wordt ingevoerd in Velserbroek, Velsen Noord, IJmuiden en in Oud-Velsen. In deze wijken wordt de rolcontainer (kliko) voor restafval vervangen door de rolcontainer (kliko) voor plastic, blik en drankpakken (PBD). Voor het wegbrengen van het restafval wordt gebruik gemaakt van ondergrondse verzamelcontainers. Dit zijn zowel bestaande als nieuw te plaatsen containers.

De locaties waar nieuwe ondergrondse containers komen, worden eerst in overleg met direct omwonenden vastgesteld. Via brieven met plattegronden en inloopbijeenkomsten worden deze bewoners over de locaties geïnformeerd. De uitgangspunten die gehanteerd

zijn bij het bepalen van de containerlocaties kunt u hier teruglezen.

PDFuitgangspunten plaatsing ondergrondse containers.pdf

Eind 2017 moet helder zijn waar de nieuwe ondergrondse containers definitief moeten komen. Wanneer alle locaties voor de nieuwe ondergrondse containers zijn bepaald, wordt gestart met de plaatsing van de nieuwe containers. Dat zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 zijn.

U kunt hier Locatie containers restafval op afstand zien waar de nieuwe containers gepland staan.

In 2018 – invoering van het systeem met ‘Restafval op Afstand’

Als de locaties zijn bepaald zullen in het eerste kwartaal van 2018 bewoners geïnformeerd worden over deze nieuwe wijze van afvalinzameling in hun buurt. Zij ontvangen daarover brieven en er volgen inloopbijeenkomsten. Aansluitend volgt het vervangingstraject waarbij de grijze rolcontainer (kliko) vervangen wordt door de nieuwe rolcontainer (kliko) met oranje deksel, voor plastic, blik en drankpakken (PBD).

In deze periode zullen ook alle ondergrondse containers voor restafval worden voorzien van een toegangssysteem. Met de afvalpas die ook gebruikt wordt voor het afvalbrengstation kan voortaan de ondergrondse container geopend worden. Dit wordt gelijktijdig in de communicatie meegenomen.

U als bewoner krijgt toegang tot meerdere ondergrondse containers in uw buurt. Zo heeft u altijd een mogelijkheid om uw afval weg te gooien mocht er een storing zijn of andere onvoorziene problemen.

Contact

Voor meer informatie raadpleegt u het overzicht met veel gestelde vragen of mailt u naar: afval@velsen.nl.

Downloads

Veel gestelde vragen.pdf