De leegstaande Laurentiuskerk wordt op termijn gesloopt om plaats te maken voor 8 eengezinswoningen in de vorm van een hofje.

Tekenen overeenkomst  - Foto Reinder Weidijk

Hoe wordt het gerealiseerd?

Om te kunnen starten met de concrete gebiedsontwikkeling van de grond heeft de gemeente Velsen met de eigenaar (de Branding Holding B.V.) een anterieure exploitatie overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan onder andere afspraken over de kosten voor deze ontwikkeling.

Er wordt een wijzigingsplan opgesteld om deze herontwikkeling mogelijk te maken; hiermee wordt de bestemming gewijzigd.

Wanneer?

Begin 2020 worden de direct omwonenden uitgenodigd voor een informatie avond. Het is nog niet bekend wanneer en door welke partij de woningen in de verkoop gaan.