Op het voormalige terrein van basisschool de Triangel in Velsen-Noord, gelegen op de hoek van de Duinvlietstraat en het Stratingplantsoen worden 45 nieuwe woningen gebouwd.

Tweekappers Duinvlietstraat - Stratingplantsoen in Velsen-Noord Appartementen Duinvlietstraat - Stratingplantsoen in Velsen-Noord

Na verhuizing van de school naar de Brede School heeft de gemeente het bestemmingsplan gewijzigd. Hiermee wordt de bouw van 45 woningen op deze locatie mogelijk. De grond is vervolgens verkocht aan initiatiefnemer Timpaan. De initiatiefnemer heeft een plan voor woningbouw uitgewerkt dat bestaat uit 6 stuks 2-onder-1 kap woningen en 39 markthuurappartementen. In 2020 heeft de gemeente de omgevingsvergunning voor de woningbouw verstrekt. Inmiddels is de realisatie van de woningen begonnen. Als alles volgens planning verloopt worden de woningen in de tweede helft van 2021 opgeleverd.

Meer informatie

Meer informatie over de locatie vindt u op de website van initiatiefnemer Timpaan: woneninduinvliet.nl