De Kromhoutstraat moet een aantrekkelijke kustroute worden. Met belanghebbenden is een uitgebreid participatieproces doorlopen. Het definitieve ontwerp is in januari 2010 vastgesteld door het College van B&W van Velsen.

Kromhoutstraat

 

De Kromhoutstraat loopt vanaf de Dokweg naar de Badweg, pal oost-west. Hij begint ongeveer ter hoogte van het Tenniscentrum IJmuiden en gaat aan het eind over in de Badweg. Wie de Kromhoutstraat volgt, doorkruist een bedrijventerrein waar een flink aantal handelsfirma’s is gevestigd, waarvan een aantal iets met de nabijgelegen haven heeft te maken. Het is dus ook een belangrijke verkeersader voor die bedrijven.

De Kromhoutstraat is ook dé weg naar het strand van IJmuiden, naar de Marina Seaport (jachthaven) en naar het recreatiegebied IJmuiden aan Zee. Zoals de Kromhoutstraat er nu uitziet, is de weg niet aantrekkelijk voor toeristen. Ze kunnen niet vermoeden dat aan het eind van die weg een prachtig strand ligt.

De gemeente Velsen wil de Kromhoutstraat omvormen tot een aantrekkelijke en herkenbare route naar de kust. Dat versterkt de uitstraling van IJmuiden aan Zee. Als er meer mensen naar het strand gaan, is dat goed voor de werkgelegenheid en het ondernemersklimaat.

In 2008 is de gemeente begonnen met een uitgebreid participatieproces rondom de herinrichting van de straat. Het voorgestelde schetsontwerp is steeds met belanghebbenden besproken tijdens verschillende participatiebijeenkomsten. Daar is ook verslag van gedaan. Dit proces heeft geleid tot een inspraakrapportage met een definitief ontwerp.

In januari 2010 is het definitieve ontwerp vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen. Het ontwerp voorziet in een parallelweg voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en werkbaarheid voor ondernemers, strandgangers en openbaar vervoer.