Langs de Andreaweg, de Gildenlaan en Rijk de Waalweg in Velsen-Noord staan Canadese populieren. Ze zijn al wat ouder en daardoor kunnen de takken en de top makkelijk afbreken. De gemeente wil de veiligheid van voorbijgangers en het spoor blijven garanderen. Daarom verwijdert de gemeente de populieren.

Samen met bewoners hebben we een plan gemaakt hoe we het groen kunnen terugbrengen. Om tot dit plan te komen hebben we het volgende gedaan:

  • In december 2018 stuurde de gemeente een enquête naar 550 bewoners in Velsen-Noord, om te achterhalen hoe zij het groengebied gebruiken. 66 bewoners vulden de enquête in.
  • In maart 2019 kwam de gemeente samen met bewoners tot 2 ontwerpen.
  • In een vervolgenquête gaven 133 bewoners hun voorkeur voor één van de ontwerpen aan. Ruim 75% van hen koos voor ontwerp 1 (zie afbeelding).

Het college heeft ontwerp 1 dan ook vastgesteld op dinsdag 3 september.

Vanaf week 39 (23 september 2019)  gaat de gemeente Velsen de resterende populieren tussen de Andreaweg, de Gildenlaan en Rijk de Waalweg in Velsen-Noord kappen. In het najaar starten we met het aanplanten van het nieuwe groen zoals in ontwerp 1.