Er zijn twee soorten projecten

  1. Projecten waarin de gemeente Velsen 'leading' is; deze zelf ontwikkelt.
  2. Projecten van externe partijen waarin de gemeente Velsen participeert; een samenwerkingsverband heeft.

Daarnaast zijn er een aantal programma’s ontwikkeld voor een beter leefklimaat, zodat de inwoners van de gemeente Velsen plezieriger kunnen wonen, werken of recreëren.

De gemeente ontwikkelt of participeert in allerlei groot- en kleinschalige projecten en programma’s.
De actuele projecten van de gemeente en de projecten waaraan de gemeente Velsen deelneemt vindt u daaronder.

Afgeronde projecten vindt u via ons gemeentelijke webarchief

1. Gemeentelijke projecten

2. Projecten in samenwerkingsverband