Statushouders in Velsen

In de afgelopen maanden is er gezocht naar tijdelijke locaties om ruim 80 statushouders te kunnen huisvesten (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Het is nu gelukt om vier locaties te vinden in verschillende woonkernen van onze gemeente.

Het gaat om gebouwen die nu niet meer gebruikt worden waarvoor ze ooit bedoeld waren, zoals scholen en kinderdagverblijven.

Samen met woningcorporatie Velison Wonen worden deze gebouwen nu snel geschikt gemaakt voor tijdelijke huisvesting. Statushouders kunnen zo een start maken met inburgering en integratie in onze Velsense samenleving.

 

Vragen en antwoorden Algemeen

 

Uit het college

 

Artikelen infopagina gemeente Velsen

 

 

Inspraak afwijking bestemmingsplan huisvesting statushouders

De gemeente Velsen heeft voor de tijdelijke huisvesting van statushouders drie afzonder­lijke aanvragen om een omgevingsvergun­ning ontvangen.

Het gaat om de locaties aan de Venusstraat 2 in IJmuiden, de Dobbiuslaan 56 in Santpoort-Noord en de Platbodem 197 in Velserbroek. Deze aanvragen passen niet binnen de betreffende be­stemmingsplannen. Daarom moet er voor deze 3 locaties, naast een omgevingsvergunning, ook een tijdelijke afwijking van het bestemmings­plan worden verleend. Hierop is inspraak moge­lijk. De inspraakperiode is van 3 maart 2017 tot en met 13 april 2017.

Wilt u inspreken?

De inspraakperiode is van 3 maart  2017 tot en met 13 april 2017. Inspreken kan door binnen deze periode schriftelijk te reageren op 1 of meerdere van deze aanvragen. Uw reactie(s) kunt u sturen aan het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen,  Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, o.v.v. “inspraak statushouders Velsen” of u kunt dit mailen naar statushouders@velsen.nl.

Wilt u de aanvragen om omgevingsvergunning inzien?

De aanvragen liggen gedurende bovengenoemde inspraakperiode voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie van het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.

De aanvragen zijn tevens vanaf 3 maart 2017 digitaal in te zien en/of te downloaden via deze link.
 

Vier locaties - Vragen en antwoorden

 

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief via statushouders@velsen.nl

Nieuwsbrief maart 2017

 

Links naar andere websites

www.vluchtelingenwerk.nl/veelgestelde-vragen-over-vluchtelingen