De ontwikkeling van het toekomstige kust-, informatie- en innovatiecentrum BRAK! IJmuiden gaat gestaag verder. Dinsdag 14 maart was er een zogeheten denksessie in paviljoen Nova Zembla in IJmuiden aan Zee, onder leiding van Jack Spijkerman, ambassadeur van BRAK! en mediapersoonlijkheid.

Ook was de Velsense wethouder Robert te Beest aanwezig, samen met o.a. vertegenwoordigers van het Pieter Vermeulen Museum, KIMO, Omgevingsdienst IJmond, Arbode Maritiem/SARCC, Huis van Hilde en de Zeewierboerderij. Op basis van presentaties kon iedereen reageren op het programma-advies  en meedenken, want BRAK! werkt graag samen.

Concept programma BRAK! IJmuiden

“Ga mee met het klimaat” is een verdere uitwerking van het oorspronkelijke concept voor BRAK! IJmuiden. Zo kunnen bezoekers van  het toekomstige BRAK! bijvoorbeeld ervaren welke gevolgen van klimaatverandering op ons afkomen en hoe we ons daar als kustbewoners op kunnen aanpassen. Als we niet meegaan met het klimaat, kunnen we beter onze biezen pakken. Wat is nodig, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en waterbeheer? Wat kan ik zelf doen? En wat betekent de opwarming van de aarde voor de natuur? Raken we planten en dieren kwijt? Of worden flora en fauna juist rijker met nieuwe soorten die onze kant op komen?

Wie BRAK! heeft bezocht begrijpt hoe water en klimaat onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, en voelt zich hierbij betrokken.