Onderzoek rioolaansluitingen

Kennemer Rioolservice BV onderzoekt de rioleringssituatie bij verschillende panden.

Onderzoek

Deze controle is nodig omdat het niet duidelijk is of het pand is aangesloten op de riolering.
Kennemer Rioolservice controleert of er een aansluiting aanwezig is. Hierbij toetsen zij of er sprake is van de lozing van afvalwater vanuit het pand en/of afvoer van hemelwater vanaf het dak van het pand.
Als vastgesteld wordt dat er afvalwater en/of hemelwater wordt geloosd op de riolering dan wordt het pand opgenomen in de belastingadministratie en worden de eigenaar en gebruiker van het pand aangeslagen voor de rioolheffing.

Meer informatie

Meer info kunt u vinden op de website van decentrale.regelgeving.overheid.nl