Uit inspectie is gebleken dat het riool in de Dijckmansstraat, het Stratingplantsoen (-Zuid) en de Van der Poelstraat toe is aan vervanging. Dit biedt tevens de mogelijkheid om de bovengrond opnieuw in te richten.

Nieuw ontwerp

Met het nieuwe ontwerp wordt parkeren in de Van der Poelstraat en de Dijckmansstraat geregeld zoals dit nu in de Bornstraat, Van Kalkarstraat en in de Van Diepenstraat is gedaan. Langs het Stratingplantsoen zal een zogenaamde wadi worden gemaakt. Dit is een verlaging van grond waar regenwater tijdelijk kan worden vastgehouden. Zodoende wordt schade of overlast op andere plaatsen voorkomen.

Inspraakprocedure

De herinrichtingsplannen zijn ter inzage gelegd in het stadhuis gedurende de inspraakperiode van 4 juli 2016 tot 2 september 2016. De tekening van het nieuwe ontwerp en de bijbehorende toelichting op het ontwerp konden ook worden ingekeken, of gedownload van de website van de gemeente Velsen. Tijdens de inspraakperiode is het voor iedereen mogelijk geweest om schriftelijk te reageren.

Op donderdag 7 juli 2016 is in wijkcentrum De Stek te Velsen-Noord een inloopbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst hebben geïnteresseerden kennis genomen van het voorlopig ontwerp en antwoorden of een toelichting gekregen op vragen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitieve ontwerp met argumentatie en het inspraakrapport vastgesteld.

 

Documenten

PDFInspraakrapportage van der Poelstraat eo