De visserij groeit, de ferry terminal wordt drukker en in de aangrenzende wijk Oud-IJmuiden komen steeds meer mensen te wonen. Ook de bezoeker weet het Havenkwartier steeds vaker te vinden.

Om vorm te geven aan de toekomst van dit gebied is samen met verschillende partners gewerkt aan een visie. Ook is gezamenlijk een uitvoeringsprogramma, opgesteld dat ervoor zorgt dat alle partijen weten wat ze kunnen doen om het gebied de komende jaren verder te ontwikkelen. Het geeft ook aan met wie ze samen kunnen en/of moeten werken om dit tot een succes te maken. 

Wil je meer weten ? Mail naar amulder@velsen.nl of kijk op de projectpagina Havenkwartier.

Uit: gebiedsvisie Havenkwartier, april 2017:

Gebiedsvisie havenkwartier IJmuiden: Nader tot elkaar, waar het kan

Stad en haven zijn gebaat bij voldoende scheiding. Raakvlakken zijn, door de groei van stad en haven, echter onvermijdelijk. De visie zet daarom in op een beperkt aantal gerichte ingrepen die stad en haven bij elkaar brengen en de kwaliteit van het gehele gebied versterken:

  1.    Vormgeven raakvlakken tussen stad en haven
  2.    Reguleren stromen en verblijven op de Halkade
  3.    Realiseren aantrekkelijke en veilige routes
  4.    Organiseren parkeren
  5.    Boter bij de vis. Nu, straks en later.