Elke week publiceert de gemeente Velsen de officiële bekendmakingen in het Elektronisch Gemeenteblad.

Op 20 augustus 2013 besloot het college van burgemeester en wethouders om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast worden de bekendmakingen ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen De Jutter / De Hofgeest totdat blijkt dat deze wijze van publiceren niet langer nodig is.
De bekendmakingen die vóór 1 januari 2014 in het elektronisch gemeenteblad zijn gepubliceerd, hebben geen formele status.

 

PDFGemeenteblad 9 maart 2017 (week 10)