Elektronisch Gemeenteblad 11 mei 2017 (week 19)

Elke week publiceert de gemeente Velsen de officiële bekendmakingen in het Elektronisch Gemeenteblad.

Op 20 augustus 2013 besloot het college van burgemeester en wethouders om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast worden de bekendmakingen ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen De Jutter / De Hofgeest totdat blijkt dat deze wijze van publiceren niet langer nodig is.
De bekendmakingen die vóór 1 januari 2014 in het elektronisch gemeenteblad zijn gepubliceerd, hebben geen formele status.