Privacyfolder Gemeente Velsen

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese verordening bevat regels voor de bescherming van uw privacy.

Verkoop Kanaalstraat 257 in IJmuiden

Na de opzegging van de huur door de Stichting Witte Theater is het pand Kanaalstraat 257 grotendeels leeg komen te staan en heeft de gemeente besloten het pand te verkopen.