Privacyfolder Gemeente Velsen

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese verordening bevat regels voor de bescherming van uw privacy.