Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij voornemens zijn / besloten hebben om voor de onderstaande aanvragen vergunning te verlenen. De aanvragen, de (ontwerp)vergunningen, de (ontwerp)verklaringen van geen bedenkingen en de overige bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien.

De periode dat u uw zienswijze kenbaar kunt maken staat vermeld bij het dossieronderwerp. Tijdens deze periode kunt u naar keuze mondeling of schriftelijk uw zienswijze(n) inbrengen tegen zowel de (ontwerp)besluiten als de (ontwerp)verklaringen van geen bedenkingen.

Reageren

Richt uw zienswijze(n) aan:
Het college van burgemeester en wethouders
Afdeling Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

De door u gemotiveerde zienswijze(n) moet uw naam, adres en registratienummer bevatten en gedateerd en ondertekend zijn.

Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijze(n) kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen voor het maken van een afspraak met de behandelend ambtenaar, telefoon 0255-567200.

Actuele (ontwerp)besluiten

De ontwerpbesluiten die u op deze pagina ziet zijn actueel. Ziet u geen ontwerpbesluiten? Dan zijn er geen actuele ontwerpbesluiten.