Aankondiging

Burgemeester en wethouders willen een wijzigingsplan vaststellen voor de locatie Ambachtsweg te Velserbroek.

Aanleiding

In het bestemmingsplan Bedrijventerrein Velserbroek is een wijzigingsmogelijkheid opgenomen voor de wijziging van de bestemming om de bouw van de lunchroom mogelijk te maken. De lunchroom krijgt een oppervlakte van 90 m2, met een terras van 60 m2.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan de Ambachtsweg in Velserbroek, op ongeveer 25 meter afstand van buurtcentrum De Koe, bij de vissteiger. De vissteiger blijft in de nieuwe situatie toegankelijk.

Locatie schetx Ambachtsweg Velserbroek

Plan inzien

Het ontwerpwijzigingsplan (idn: NL.IMRO.0453.WP1309AMBACHTSWEG1-O001) ligt met ingang van 12 juli 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het ontwerpwijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage.

  • Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
  • Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
  • Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpwijzigingsplan.

Dit doet u door een brief te richten aan:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmui­den

Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van “zienswijze wijzigingsplan Ambachtsweg, zaaknummer 53255-2019”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Bethlehem via 0255 567200.