Gemeente Velsen neemt elk jaar honderden besluiten over zaken die betrekking hebben op uw buurt, zoals een bestemmingsplan, het kappen van een boom of een vergunning voor een evenement.

Op de hoogte blijven?

De aanvragen en besluiten die de gemeente neemt, vindt u op overuwbuurt.overheid.nl. Wilt u op de hoogte blijven van wat er in uw omgeving speelt? Inschrijven kan via https://overuwbuurt.overheid.nl. Daar kunt u zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen, binnen een bepaalde straal om uw huis of eventueel bedrijf.

Wat valt er onder de officiële bekendmakingen?

Onder deze officiële bekendmakingen vallen bijvoorbeeld ook verordeningen. In een verordening staan de regels waaraan bewoners en bedrijven in de stad zich moeten houden. De officiële bekendmakingen van de gemeente Velsen bevatten de volgende aanvragen en besluiten:

  • Besluiten en vergunningen
  • aanwijzingsbesluiten
  • beleidsregels
  • bestemmingsplannen
  • evenementenvergunningen
  • ontheffingen
  • ontwerpbesluiten (voorafgaand aan ter inzage legging)
  • omgevingsvergunningen (bouwen, slopen, milieu en dergelijke)
  • verkeersbesluiten
  • verordeningen (waaronder ook de Algemene Plaatselijke Verordening)

Bekendmakingen

In de periode januari 2014 – mei 2018 publiceerde Gemeente Velsen de officiële bekendmakingen via het elektronisch gemeenteblad. Deze vindt u onderstaand.

Sinds 31 mei 2018 worden deze gepubliceerd op de website https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/resultaat/?zkt=Uitgebreid&pst=Gemeenteblad&dpr=Alle&spd=20180907&epd=20180907&sdt=DatumPublicatie&org=Velsen&orgt=gemeente&ap=&pnr=1&rpp=10.

Snel zoeken in de actuele bekendmakingen

De bekendmakingen van afgelopen week

De bekendmakingen van afgelopen maand