Gemeente Velsen neemt elk jaar honderden besluiten over zaken die betrekking hebben op uw buurt, zoals een bestemmingsplan, het kappen van een boom of een vergunning voor een evenement.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in uw omgeving speelt?

Schrijf u in op overuwbuurt.overheid.nl

Daar kunt u zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen, binnen een bepaalde straal om uw huis of eventueel bedrijf.

Wat valt er onder de officiële bekendmakingen?

Onder deze officiële bekendmakingen vallen bijvoorbeeld ook verordeningen. In een verordening staan de regels waaraan bewoners en bedrijven in de stad zich moeten houden. De officiële bekendmakingen van Gemeente Velsen bevatten de volgende aanvragen en besluiten:

  • besluiten en vergunningen
  • aanwijzingsbesluiten
  • beleidsregels
  • bestemmingsplannen
  • evenementenvergunningen
  • ontheffingen
  • ontwerpbesluiten (voorafgaand aan ter inzage legging)
  • omgevingsvergunningen (bouwen, slopen, milieu, etc.)
  • verkeersbesluiten
  • verordeningen (waaronder ook de Algemene Plaatselijke Verordening)

Bekendmakingen

Bekendmakingen vanaf 2012 staan op ons webarchief. Vanaf januari 2016 tot juni 2018 zijn deze ook onderstaand te vinden. Bekendmakingen vanaf  31 mei 2018 leest u op de website zoek.officielebekendmakingen.nl.