Gemeente Velsen neemt elk jaar honderden besluiten over zaken die betrekking hebben op uw buurt, zoals een bestemmingsplan, het kappen van een boom of een vergunning voor een evenement.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in uw omgeving speelt?

Schrijf u in op overuwbuurt.overheid.nl

Daar stelt u zelf in welke berichten u wilt ontvangen, binnen een bepaalde straal om uw huis of eventueel bedrijf.

Wat valt er onder de officiële bekendmakingen?

Onder deze officiële bekendmakingen vallen bijvoorbeeld ook verordeningen. In een verordening staan de regels waaraan bewoners en bedrijven in de gemeente zich moeten houden. De officiële bekendmakingen van Gemeente Velsen bevatten de volgende aanvragen en besluiten:

 • besluiten en vergunningen
 • aanwijzingsbesluiten
 • beleidsregels
 • bestemmingsplannen
 • evenementenvergunningen
 • ontheffingen
 • ontwerpbesluiten (voorafgaand aan ter inzage legging)
 • omgevingsvergunningen (bouwen, slopen, milieu, etc.)
 • verkeersbesluiten
 • verordeningen (waaronder ook de Algemene Plaatselijke Verordening)

Bekendmakingen

Al onze verordeningen, beleidsregels en richtlijnen bij elkaar noemen we de Velsense regelgeving. Deze staan op de website overheid.nl.

 • Kijk bij Beleid & Regelgeving en klik voor de verordeningen bij Wettenbank op lokaal.
 • Vul uw postcode in en vul een zoekwoord in bij in de titel of in de tekst.
 • Kunt u niet vinden wat u zoekt? Klik op de tab Uitgebreid zoeken. Hier kunt u ook de regelingen van de provincie en het waterschap vinden die gelden voor de Gemeente Velsen.

Bent u op zoek naar Bekendmakingen in de Jutter / Hofgeest?

Deze staan ook op overheid.nl.

 • Kijk bij Beleid & Regelgeving en klik op Bekendmakingen.
 • Vul een zoekwoord in bijvoorbeeld 'Wmo Velsen'.
 • Kies via het uitklapmenu in het veld ernaast het documentsoort Gemeenteblad.