Actueel nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws binnen gemeente Velsen vindt u hier.

Lees verder

Besluiten en vergunningen

Alle actuele besluiten en vergunningen van gemeente Velsen op een rij.

Lees verder

Besluitenlijst B&W

De volledige besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouder kunt u een week later terugvinden op de website.

Lees verder

Bestemmingsplannen

Alle informatie over bestemmingsplanprocedures, de bestemmingsplannen die nu in procedure zijn en tegen welke plannen u beroep kunt indienen.

Lees meer over bestemmingsplannen

Elektronisch gemeenteblad

Alle formele bekendmakingen worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad.

Lees verder

Evenementen

Alle actuele evenementen die georganiseerd worden door of in gemeente Velsen vindt u hier.

Lees verder

Gemeentegids

Het overzicht van alle instellingen, verenigingen etc, is te vinden in de digitale gemeentegids.

Lees verder

Infopagina

Iedere donderdag publiceert de gemeente Velsen informatie over de ontwikkelingen en projecten die spelen in de infopagina in het huis-aan-huisblad 'De Jutter/Hofgeest".

Lees verder

Inspraakonderwerpen

Inzage (ontwerp)besluiten

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij voornemens zijn / besloten hebben om voor de de op deze pagina getoonde aanvragen vergunning te verlenen.

Lees verder

Persberichten

Lees de actuele persberichten van de gemeente Velsen. In dit overzicht staan de persberichten die via het college van B&W zijn uitgegaan.

Lees verder

Projecten

Velsen doet mee aan verschillende projecten die samenwerkingsverbanden bevorderen.

Lees verder

Speelplan

Het Speelplan is een overzicht van speelplekken die in aanmerking komen voor opheffing, vervanging of herinrichting wegens veiligheid of ouderdom.

Lees meer over het speelplan

Werk in uitvoering

Alle verkeersmaatregelen binnen gemeente Velsen op één plek verzameld en te bekijken.

Lees verder