Actielijst Klankbordgroep Velsen-Noord

Met het COA is een klankbordgroep samengesteld met daarin maximaal 15 deelnemers. In de klankbordgroep zitten inwoners en ondernemers uit Velsen-Noord en Oud-Velsen. In het overleg met de klankbordgroep praten we regelmatig over een goed verloop van de opvang, voor zowel omwoners als bewoners van het schip. Over initiatieven en bijdragen die helpen bij een prettig verblijf op en rond het schip. En over contact en verbinding met de omwonenden.

Klankbordgroep overleg 20 oktober 2022

1. Bepalen manier van vergaderen en notuleren

De klankbordgroep wil graag een actielijst, geen uitgebreide notulen.

2. Terugkoppeling vanuit Velsen-Noord

Er zijn geen ongeregeldheden. Alleen bij de apotheek is het bijzonder druk. De vraag van de klankbordgroep is of hier iets aan gedaan kan worden. COA zal contact leggen met de apotheek om te vragen of er een bezorgdienst kan worden uitgevoerd. Een andere optie is om een apotheek in Beverwijk te vragen of die kan inspringen.

3. Pendelbus door Velsen-Noord

De busmaatschappij moet een besluit nemen over wel of niet weer door het dorp rijden. In de komende week komt hier uitsluitsel over. Politie, Boa en beveiliging willen inzet verlenen om veiligheid te creëren.

4. Techport aanbieding om leertraject te verzorgen

Techport en COA zullen een afspraak maken om Techport in de gelegenheid te stellen om aan boord een informatie bijeenkomt te houden waarvoor bewoners van de Silja Europa worden uitgenodigd.

5. Negatieve online berichten

Sommige klankbordgroep leden vinden het bijzonder vervelend dat op social media zeer negatieve berichten verschijnen over asielzoekers. Hier is weinig aan te doen. Wij hopen dat we gezamenlijk het juiste verhaal kunnen overbrengen. COA gaat de komende maanden evenementen organiseren waarvoor ook Velsen-Noorders worden uitgenodigd.

6. Rol Boa 

De Boa geeft een toelichting op zijn werk in het dorp en geeft aan dat er ook speciale jeugd boa’s actief zijn. Graag zoveel mogelijk signalen doorgeven. Hij nodigt iedereen uit om hem actief te betrekken.

7. Samenwerking met SWV  

SWV doet de aanmelding, VOG en verzekering voor vrijwilligers aan boord. Er is wat ontevredenheid ontstaan over de manier waarop er wordt gewerkt. COA zal contact opnemen met SWV om dit beter te stroomlijnen. De VOG wordt betaald door COA. Ook dit punt komt dan aan de orde.

8. Gevoelens ten opzichte van de gemeente Velsen 

De KBG leden vinden het niet juist dat tijdens deze bijeenkomst de politie en de wethouder niet aanwezig zijn. De ambtenaar van gemeente Velsen zal aan de wethouder vragen om met een datum te komen, waarop hij wel aanwezig kan zijn. Het verzoek is om deze datum zo spoedig mogelijk doorgeven.

9. Einddatum Silja Europa in Velsen-Noord 

Een klankbordgroep lid wil weten of de Silja Europa per 1 maart 2023 echt weg is. Hij vindt dit een vereiste. In de overeenkomst met de gemeente staat 1 maart 2023. 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.