Actielijst Klankbordgroep Velsen-Noord

Met het COA is een klankbordgroep samengesteld met daarin maximaal 15 deelnemers. In de klankbordgroep zitten inwoners en ondernemers uit Velsen-Noord en Oud-Velsen. In het overleg met de klankbordgroep praten we regelmatig over een goed verloop van de opvang, voor zowel omwoners als bewoners van het schip. Over initiatieven en bijdragen die helpen bij een prettig verblijf op en rond het schip. En over contact en verbinding met de omwonenden.

Notulen Klankbordgroep 20 juni 2023

1. Voorstelronde

Iedereen stelt zich voor. De nieuwe locatiemanager: Jennifer, stelt zich uitgebreider voor. Zij is sinds mei waarnemend locatiemanager. Eerst op de Silja Europa, op de overbruggingslocatie en straks op het nieuwe schip.

2. Actielijst

De klankbordgroep wordt kort en bondig genotuleerd, inclusief actielijst. Deze wordt gepubliceerd op de website van de gemeente.

3. Terugkoppeling vanuit Velsen-Noord

Er zijn geen incidenten gemeld gerelateerd aan de bewoners van de Silja Europa.

4. Terugkoppeling vanuit COA 

Nu het zeker is dat er langer op deze locatie opvang wordt gerealiseerd is het COA gestart met het organiseren van activiteiten en samenwerkingen met nieuwe  vrijwilligersorganisaties. Bijvoorbeeld: vrouwendag, zaalvoetbal (dit is er al een geruime tijd), waterijsjes voor de kinderen op woensdag, een informatiedag over bedtijden voor kinderen en nog veel meer!

5. Rondvraag

Komen er nog nieuwe bewoners die potentie op werk hebben, en hoeveel zijn dat er?
Instroom zal minimaal zijn. Gemeente legt contacten met buurgemeenten om zo de mogelijkheden voor werkzoekende COA bewoners te vergroten.

Informatie over de opvang is nu te lezen in het huis-aan-huis blad en op de website van de gemeente. Graag komt er nog een informeel medium bij over het reilen en zeilen op de locatie. Hoe hier invulling aan te geven, is een aandachtspunt dat later weer op de agenda zal komen te staan.

Wat is er nu zeker over opvang in Velsen-Noord?
Rond september 2023 zal er een kleinere boot arriveren. Deze komt te liggen aan de VOB kade (dezelfde locatie als de Silja Europa). Deze kleinere boot blijft tot eind 2024 liggen. Vanaf eind juni verblijven alle bewoners in een hotel in de regio tot de kleinere boot klaar is voor opvang.

Is er een mogelijkheid voor de groep mensen die Nederlandse les volgen dat ze een melding krijgen als geheugensteuntje voor de les begint om zo de groep meer compleet te houden? 
Het COA vindt dit een goed idee en gaat dit verder uitwerken.

Expositie bewoonster onder de aandacht.
Er komt een expositie van Tatiana, een bewoonster van de locatie exposeert van 8 juni tot 10 augustus in de Tuin van Kapitein Rommel in Castricum.

6.     Vervolg Klankbordgroep

Aan de deelnemers van de klankbordgroep de vraag hoe en of zij een vervolg van de klankbordgroep voor het nieuwe schip voor zich zien. Dit kunnen zij laten weten als reactie op de notulen of bij de volgende klankbordgroep.