Aanvragen omgevingsvergunning

Beschrijving

U moet een omgevingsvergunning aanvragen voor de volgende activiteiten:

  • Bouwen
  • Afwijken van het bestemmingsplan
  • Brandveilig gebruiken van bouwwerken
  • Het kappen van bomen
  • Het veranderen van een monument

Op Omgevingsloket.nl kunt u de vergunningcheck invullen om te zien of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

Aanvragen

Stap 1 - Wel of geen vergunning nodig?

Doe de vergunningscheck. Zo weet u of u een vergunning nodig hebt of niets hoeft te doen.

U kunt voor de verschillende activiteiten in één keer een omgevingsvergunning aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u voor de verschillende activiteiten de vergunning apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer geld en tijd kosten.

Stap 2 - Aanvraag

Een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning kan op 2 manieren:

  1. Digitaal via het Omgevingsloket.nl. Voor burgers met DigiD, via e-herkenning voor bedrijven
  2. Op papier

Stuur de aanvraag in tweevoud naar

Gemeente Velsen
Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Als u een omgevingsvergunning niet digitaal aanvraagt via het Omgevingsloket, rekenen wij een toeslag van € 267,80 (tarief 2023).

Heeft u vragen? Bel dan Vergunningen: 0255 567200.

Stap 3 Controle

Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, nemen we contact met u op. Wij geven aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Zolang deze stukken niet zijn aangeleverd, ligt de proceduretermijn stil.

Stap 4 Bekendmaking

Is uw aanvraag compleet? Dan wordt uw aanvraag in de Jutter/Hofgeest op de infopagina en op mijnoverheid.nl gezet.

Stap 5 Beslissing

Wij laten u weten of u wel of niet een vergunning krijgt.

Reguliere aanvraag

Over eenvoudige aanvragen moet de gemeente in maximaal 8 weken een besluit nemen. Binnen die 8 weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met 6 weken te verlengen.

Complexere aanvraag

Complexere aanvragen verlopen via de uitgebreide procedure. Dit duurt maximaal 26 weken. De termijn kan eenmalig verlengd worden.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u een vergoeding: leges. De hoogte van het legesbedrag varieert. Bekijk hiervoor de Verordening Leges 2023 vanaf Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning, Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning.

Als u een omgevingsvergunning niet digitaal aanvraagt via het Omgevingsloket, rekenen wij een toeslag van € 267,80 (tarief 2023). 

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Bijzonderheden

Omgevingsvergunning niet altijd nodig

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. In een aantal gevallen mag u vergunningvrij bouwen

Contactgegevens

Ondernemers en instellingen kunnen contact opnemen met het Ondernemersloket via 14 0255 (zonder kengetal ervoor) of 0255 567200 of via ondernemersloket@velsen.nl.

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Vrije inloop

Voor het inzien van lopende aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling Vergunningen hebt u geen afspraak nodig.

Afspraak maken

Hebt u een inhoudelijke vraag over een bestemmingsplan, een omgevingsvergunning of een vraag die daarmee te maken heeft? Maakt dan een afspraak met de afdeling Vergunningen via 0255 567200. Een vakspecialist helpt u verder.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.