Aansprakelijkstelling gemeente

Beschrijving

Wanneer u schade heeft geleden en van mening bent dat dit door de gemeente is veroorzaakt, dan kunt u hiervoor de gemeente aansprakelijk stellen (bij een privaatrechtelijke zaak).

Kijk bij 'aanvragen' voor het aangifteformulier.

Stormschade:

Heeft u schade geleden aan eigendommen door storm? Meld uw schade bij uw verzekeraar. Voor auto’s verzekert onder een all risks-, casco-, beperkt- of mini-cascoverzekering is stormschade bijna altijd gedekt. Ook de meeste woonhuis- en opstalverzekeringen dekken stormschade.
In het geval van een zware storm (kracht 9 en hoger) is er sprake van overmacht. Dat betekent dat de gemeente in beginsel niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade. Gemeentelijke aansprakelijkheid is alleen aan de orde als de gemeente een verwijt te maken valt.

Aanvragen

Wat wordt er van mij verwacht ?

 1. Download het schadeaangifteformulier en vul dit volledig in;
 2. Voeg de nodige bewijsstukken en bijlage(n)* toe;
 3. Stuur het schadeaangifteformulier, bewijsstukken en bijlage(n) aan:
  Gemeente Velsen; 
  Afdeling Verzekeringen,
  Antwoordnummer 19,
  1970 WB IJmuiden
  (geen postzegel nodig) of ...
 4. Geef het schadeaangifteformulier en de nodige bijlage(n) af aan de balie bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging.

*) Als bijlagen kunnen eventueel worden meegezonden:

 • Foto's
 • Facturen (origineel)
 • Verklaringen van derden
 • Situatieschetsen e.a.

Wanneer krijg ik bericht ?

U ontvangt binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging. De afwikkeling van de aansprakelijkheidstelling verschilt per casus.

Ik wil graag het schadeaangifteformulier downloaden.

Contactgegevens OUD

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.