Consequenties van COVID19 voor de gemeenteraad

Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Dit houdt ons iedere dag bezig en heeft grote gevolgen voor ons allemaal. De maatregelen die zijn getroffen hebben ook consequenties voor het lokaal bestuur.

Via deze weg willen wij u daar over informeren. 


Vergaderingen in maart

Alle fysieke bijeenkomsten in maart gaan niet door. Dat betekent ook dat de raadsvergadering van 26 maart niet doorgaat. 

Op 12 maart is er wel een aantal onderwerpen besproken waar nog geen definitief besluit over is genomen, zoals het extra budget voor de stichting van RTV Seaport en extra budget voor de Brede School in Velsen-Noord. Voor deze onderwerpen heeft de Raad van Velsen aangegeven dat deze als hamerstuk zouden worden geagendeerd in de raadsvergadering. Dat betekent dat voor deze onderwerpen waarschijnlijk geen extra debat nodig is en zonder aanpassingen zal worden aangenomen.

Om deze investeringen toch mogelijk te maken zijn de raadsleden schriftelijk naar hun mening gevraagd, daar bleek dat zij de besluiten zoals deze voorlagen op 12 maart steunen. De extra budgetten kunnen direct worden ingezet. Wel moeten deze besluiten achteraf alsnog formeel bekrachtigd worden door de raad, dat zal in de raadsvergadering van april zijn. 

Vergaderingen in april

Op basis van de huidige maatregelen gaan de voorbereidingen voor april gewoon door. Dat betekent dat er sessievergaderingen worden gehouden en een raadsvergadering eind april. Uiteraard bestaat de kans dat er aanvullende maatregelen volgen. Zo onderzoekt de gemeente Velsen momenteel de mogelijkheden van digitale beraadslagingen, die live te volgen zijn. 

Mocht het daadwerkelijk tot digitale beraadslagingen komen, dan zullen wij dit zo spoedig mogelijk communiceren.