Aanpassen monument

Beschrijving

Bezit u een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument en wilt u dat misschien verbouwen, herstellen of aanpassen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig: een omgevingsvergunning monument.

Gewoon onderhoud

Voor gewoon onderhoud hoeft u meestal geen vergunning aan te vragen.

  • Dat kan alleen als het uiterlijk van de binnenkant of buitenkant van het monument niet verandert. Bijvoorbeeld het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur of kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen.
  • Ook als u in het monument aanpassingen doet, kan dit soms zonder vergunning. Bijvoorbeeld het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Onderdelen zonder monumentale waarde kunnen ook vaak zonder vergunning verbouwd worden, zoals bijvoorbeeld een recent gebouwde schuur.

De vergunning voor archeologische monumenten is niet opgenomen in de Omgevingsvergunning. Deze blijft geregeld in de Erfgoedwet. Informatie over de Erfgoedwet vindt u op de website van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed.

Aanvragen

  1. Maak eerst een afspraak met een van de vakspecialisten van Vergunningen via telefoonnummer 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal). Afhankelijk van uw plannen spreken wij ter plekke af of op het gemeentehuis. U krijgt advies of een omgevingsvergunning nodig is of dat u de werkzaamheden vergunningsvrij kunt uitvoeren.  
  2. U vraagt de omgevingsvergunning aan. Bij de aanvraag stuurt u tekeningen mee van de bestaande en nieuwe situatie. Ook kan om andere relevante informatie worden gevraagd.

Stap 1 - Wel of geen vergunning nodig?


Doe de vergunningscheck. Zo weet u of u een vergunning nodig hebt of niets hoeft te doen.
U kunt voor de verschillende activiteiten in één keer een omgevingsvergunning aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u voor de verschillende activiteiten de vergunning apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer geld en tijd kosten.

Stap 2 - Aanvraag


Een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning kan op 2 manieren:
1. Digitaal via het Omgevingsloket.nl.Burgers loggen in met DigiD, bedrijven loggen in met e-herkenning.
2. Op papier (kosten € 267,80, tarief 2023)
Het omgevingsloket biedt u de mogelijkheid om een papieren formulier in te vullen. Stuur de aanvraag in tweevoud naar
Gemeente Velsen
Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Hebt u vragen? Bel dan Vergunningen: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).

Stap 3 - Controle


Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, nemen we contact met u op. Wij geven aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Zolang deze stukken niet zijn aangeleverd, ligt de proceduretermijn stil.

Termijn

Doet u een grote verbouwing aan uw monument? Voor de omgevingsvergunning voor een rijksmonument krijgt u dan te maken met de uitgebreide aanpak ('uitgebreide procedure'). De beslissing komt binnen 6 maanden.

Voor alle andere aanpassingen geldt de normale aanpak ('reguliere procedure'). Dit geldt ook voor veranderingen aan provinciale monumenten. De beslissing komt binnen 8 weken.

Beide periodes kunnen zo nodig nog met 6 weken verlengd worden.

Kosten

Aan een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Dit noemen we leges.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal onderdelen van de ingediende omgevingsvergunning.

Vraagt u alleen een vergunning voor het aanpassen van een monument? Dan zijn de kosten:

Tarief 2023

Omschrijving Kosten
Aanvraag vergunning monument € 193,60

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Bijzonderheden

Contactgegevens

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres
:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden
Telefoon 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website www.velsen.nl 
E-mail info@velsen.nlt.a.v. Burgerzaken

 

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.