Er worden jaarlijks veel evenementen georganiseerd in de gemeente Velsen en de regio Kennemerland. Dat juicht de gemeente van harte toe.

De evenementen vragen een zorgvuldige coördinatie en voldoende inzet van de hulpdiensten. Hiervoor is het noodzakelijk om tijdig een overzicht te hebben van de verwachte evenementen voor 2018. Jaarlijks wordt hiervoor de evenementenkalender vastgesteld.

Aanmelden vóór 15 oktober

Mocht u een evenement willen organiseren in 2018 dan moet  u het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier gebruiken en deze vóór 15 oktober 2017  vn naar evenementen@velsen.nl.
Inmiddels zijn er dusdanig veel evenementen in de gemeente Velsen en de regio Kennemerland dat niet in alle gevallen de gevraagde locatie of dag(en) gehonoreerd kunnen worden. Dit betekent dat er soms in tijd of locatie geschoven moet worden of zelfs in het uiterste geval het evenement niet door kan gaan. Met het samenstellen van de evenementenkalender worden de knelpunten inzichtelijk en waar mogelijk wordt er in overleg met u naar een oplossing gezocht.

Eerst aanmelding, dan een vergunning

Na aanmelding van uw evenement moet een vergunning worden aangevraagd. In sommige gevallen is een klein evenement niet vergunningplichtig maar volstaat een melding. Aanvullende informatie zoals bijvoorbeeld de voorwaarden van melding, het hiervoor bestemde meldingsformulier, de aanvraagformulieren voor een evenementenvergunning en informatie over de aanvraagtermijnen kunt u vinden bij de Evenementenvergunning/-melding.

U kunt hier ook gebruik maken van de mogelijkheid om een digitale aanvraag in te dienen.

Promotie

Om uw evenement goed te kunnen promoten wordt u verzocht uw gegevens (naam evenement, korte omschrijving, datum, tijd, website, beeldmateriaal) van uw evenement te mailen naar promotie@velsen.nl. Uw evenement kan dan opgenomen worden op de diverse evenementenkalenders en de websites. 

Overige informatie

Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij het team evenementen; evenementen@velsen.nl of via het algemeen telefoonnummer 14 0255 of 0255 567200 van de gemeente Velsen.

Het aanmeldingsformulier treft u hier aan: Office spreadsheetAanmeldingsformulier regionale evenementenkalender Kennemerland 2018.xls