Aanmaning

Beschrijving

Op elk aanslagbiljet staat een laatste vervaldag, waarvoor de aanslag betaald moet worden.

Bij niet tijdige betaling wordt een aanmaning gestuurd voor het openstaande bedrag, verhoogd met de aanmaningskosten.

Als niet binnen 2 weken na de aanmaning de aanslag en aanmaningskosten volledig zijn betaald wordt een dwangbevel gestuurd.

Aanvragen

Wat wordt er van mij verwacht?

U moet het openstaande bedrag inclusief de aanmaningskosten binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning over te maken op rekeningnummer NL58INGB0000181530 of te betalen aan de kas bij Burgerzaken in het gemeentehuis.

Vermeld bij de betaling het aanslagnummer van het aanslagbiljet.

Kosten

De invorderingskosten voor een aanmaning bedragen:

Minimaal € 8 bij een openstaand belastingbedrag tot € 454.
Minimaal € 18 bij een openstaand belastingbedrag vanaf € 454.

Contactgegevens

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.