Netbeheerder euNetworks gaat een nieuwe glasvezelkabel aanleggen tussen IJmuiden en Engeland. Dit is nodig omdat de oude glasvezelkabels (20 jaar oud) op de Noordzee vervangen moeten worden. Om capaciteitsbeperkingen te kunnen voorkomen legt o.a. euNetworks nieuwe glasvezelkabels aan. De aannemer LMR Drilling start de gestuurde boring van de werkzaamheden rond 12 april 2021.

Overlast aanlanding kabel in IJmuiden door gestuurde boring

De werkzaamheden voor de aanleg van de kabel worden in fases uitgevoerd.

  • Eerst wordt in IJmuiden een aanlandvoorziening in de vorm van een mantelbuis gemaakt via een zogenaamde gestuurde boring.
  • Deze gestuurde boring wordt ingezet vanaf de parkeerplaats Kennemerstrand en gaat via een route onder het Waeckerpad, op een diepte van ca. 17 meter onder duin en strand door en komt uiteindelijk op ca. 400m vanaf de vloedlijn op zee omhoog.

Om de gestuurde boring te kunnen plaatsen wordt een deel van de parkeerplaats achter restaurant Kinko en het Casino afgezet. De rest van de parkeerplaats blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Het verkeer op de parkeerplaats wordt veilig om het afgezette werkgebied heen geleid.

Er zijn geen werkzaamheden op het strand of in het duin en het strand blijft vanaf de parkeerplaats altijd bereikbaar.

Duur werkzaamheden gestuurde boring in IJmuiden

In totaal duren de werkzaamheden voor de gestuurde boring ca. 3 weken, waarbij op zee slechts ca. 1 dag een ponton zichtbaar zal zijn (ca. 400m vanaf de vloedlijn). Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het werkgebied opgeruimd en de parkeerplaats hersteld.

Aanleg kabel op Noordzee

De daadwerkelijke aanleg van de glasvezelkabel op de Noordzee wordt uitgevoerd rond juni / juli.

Hierbij wordt eerst de glasvezelkabel vanaf zee door de mantelbuis heen naar de parkeerplaats getrokken. Vervolgens wordt het einde van de mantelbuis op zee begraven. De kabel wordt verder met behulp van een zogenaamde ‘jet burial tool’ (gebruikmakend van waterstralen onder hoge druk) tussen IJmuiden en Engeland aangelegd op een beoogde ingraafdiepte van ca. 3m onder de zeebodem. 

Vragen of opmerkingen

Hebt u vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden of mocht u hier meer over willen weten, neemt u dan contact op met Frank Vrenken van TAUW (frank.vrenken@tauw.com) of 06 51224717.