De gemeente gaat het riool en de bestrating in de Wüstelaan (vanaf de rotonde tot de Velserhooftlaan) en de Molenstraat in Santpoort-Noord vervangen. Naar aanleiding daarvan wordt de inrichting van de openbare ruimte verbeterd

In het nieuwe ontwerp wordt de rijbaan in de Wüstelaan smaller. Zo is er meer ruimte voor een bredere stoep. Ook is er ruimte voor parkeervakken op het gedeelte bij de nieuwe woningen. Om de snelheid te verlagen, worden plateaus aangebracht op de kruisingen. In de Molenstraat komen nieuwe bomen. In het voortraject heeft de gemeente met een klankbordgroep gesproken over de mogelijkheden in het voorontwerp dat de inspraak is ingegaan. Tijdens de inspraakperiode heeft de gemeente een twintigtal inspraakreacties ontvangen. De reacties hebben geleid tot aanpassingen in het ontwerp. Het college heeft besloten het nieuwe ontwerp van de Wüstelaan en Molenstraat vast te stellen. Door o.a. de coronatijd heeft het proces langer geduurd dan normaal. De start van het werk is gepland in het tweede kwartaal van 2021.

Uitkomsten inspraakperiode

Vanuit de bewoners zijn tijdens de inspraakperiode reacties binnen gekomen.
Hieronder worden de belangrijkste inspraakpunten, inclusief de uitkomst, benoemd.

Bomen

Er is gevraagd een extra boom te planten in de Wüstelaan. Deze boom wordt extra geplant mits de ondergrondse kabels en leidingen dit toelaten. Ook is het bomenplan in de Molenstraat geoptimaliseerd, waardoor er meer ruimte is voor parkeervakken.

Rijbaan

Enkele bewoners vroegen of de nieuwe fietsstrook op de Wüstelaan op het deel richting de rotonde kon komen te vervallen, hierdoor kan de rijbaan daar ter plaatse worden versmald ten gunste van het trottoir. Dit is in het definitief ontwerp aangepast. De fietsers kunnen met deze oplossing nog altijd de Wüstelaan op via de rotonde en vice versa.

Zebrapad

Enkele bewoners vroegen of er op de Wüstelaan een zebrapad aangelegd kon worden. In een 30 km/uur zone worden in principe geen zebrapaden aangelegd. Bovendien zijn er op de Wüstelaan te weinig personen op een dag die oversteken om een zebrapad te kunnen rechtvaardigen. Automobilisten zien dan gedurende de dag weinig mensen oversteken en hebben daardoor steeds meer de neiging de zebra te negeren waardoor mogelijk juist gevaarlijke situaties ontstaan.

Lichtmasten

Meerdere bewoners dienden een verzoek in bij de gemeente om verlichting aan te brengen in de Molenstraat die past bij het nostalgische karakter van deze straat

Qua type lichtmasten en armaturen wordt binnen de gemeente een beperkt aantal modellen gebruikt. Hierbij horen ook masten met een wat luxere uitstraling, maar deze zijn voorbehouden aan bijzondere verblijfsgebieden of hoofdroutes binnen de gemeente, zoals bijvoorbeeld de Lange  Nieuwstraat of de dorpskernen. De Wüstelaan valt binnen de gemeente onder het zogenaamde ‘basis+ niveau’.  In deze gebieden wordt uitgegaan van standaard verlichtingsmasten en armaturen. De lichtmasten bevatten duurzame led-verlichting.

Eenrichtingsverkeer

Enkele bewoners vroegen om eenrichtingsverkeer in de Wüstelaan.
Een dergelijke fundamentele ingreep in de verkeersstructuur heeft een te negatieve impact op andere omliggende wegen. Om de veiligheid te bevorderen worden overigens wel ten opzichte van de huidige situatie extra plateau’s op de kruisingen aangebracht.

Documenten inspraakperiode

 

Eerdere berichtgeving:

Het ontwerp

In het voorlopig ontwerp hebben we de rijbaan van de Wüstelaan versmald. Door deze versmalling kan een bredere stoep aangelegd worden. Ook is er ruimte voor meer parkeervakken bij de nieuwe woningen en een fietsstrook op het deel richting de rotonde. Ter verlaging van de snelheid brengen we plateaus aan. In de Molenstraat vervangen we de bomen.

Reageren

Op dit voorlopig ontwerp kunt u tot 11 februari 2020 reageren. Tevens wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd. Hier wordt u in de gelegenheid gesteld het ontwerp in te zien, vragen te stellen en opmerkingen te geven. Deze vindt plaats op:

Dinsdag 21 januari 2020 van 17:00-19:00 uur
OBS Bosbeekschool
Burgemeester Enschedélaan 66, Santpoort-Noord

Inzien ontwerp

Het ontwerp is ook in te zien aan de balie op het gemeentehuis. Voor vragen of een reactie op het ontwerp kunt u contact opnemen met de heer P. de Jong via info@velsen.nl of ons algemene telefoonnummer 14 0255.

Inspraakrapportage

Na de inspraakperiode worden alle schriftelijke reacties voorzien van antwoord en verwerkt in een inspraakrapportage. Het ontwerp wordt, indien nodig, aangepast en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Documenten

PDFVoorlopig ontwerp Wustelaan Molenstraat

PDFBomenplan Wustelaan Molenstraat

PDFToelichting op het ontwerp