Gemeente Velsen gaat groot onderhoud uitvoeren aan de Van den Vondellaan en aan de aanliggende rotonde grenzend aan de Nicolaas Beetslaan en Hiëronymus van Alphenlaan. De rotonde wordt verbreed om de fietsers van de rijbaan te kunnen scheiden en er komt nieuw asfalt op de Van den Vondellaan. Ook worden de huidige bomen hier vervangen door nieuwe exemplaren.

Waarom nieuwe bomen?

Bij de huidige bomen is er destijds te weinig ruimte onder de grond gemaakt voor de wortels.  Daarom groeien de bomen niet goed en kunnen  de wortels niet goed groeien. Bij het planten van de nieuwe bomen gaan we zorgen dat de wortels onder de grond wel goed kunnen groeien. Op de Van den Vondellaan komen Hongaarse lindes te staan. Hiermee staan over de hele route van de Waterloolaan tot en met de Broekbergerlaan in Santpoort-Noord dezelfde bomen.

In gesprek met bewoners

De gemeente is in gesprek gegaan met omwonenden en heeft hen enkele keuzes voorgelegd die gemaakt kunnen worden bij dit groot onderhoud.
Voor de Van den Vondellaan leverde dit gesprek op dat:

  • De nieuwe bomen in principe op dezelfde plek komen als de oude;
  • De zebrapaden bij zowel de rotonde als op de doorgaande route allemaal op dezelfde locatie blijven.

 

Voor de rotonde leverde dit gesprek op dat:

  • De fietsdoorsteek vóór de rotonde vanuit de Nicolaas Beetslaan rechtsaf naar de Van den Vondellaan wordt verwijderd. Fietsers kunnen voortaan gebruikmaken van de fietsdoorsteek even verder op de rotonde;
  • De huidige parkeerplek voor de woningen aan de Van den Vondellaan 46 t/m 50 gehandhaafd blijft. 
  • Voor de verkeersveiligheid laten wij het fietspad op de rotonde éénrichting.

Vervolg

Het college van B&W heeft het ontwerp inmiddels vastgesteld zodat wij aankomende zomer kunnen beginnen met de werkzaamheden.
De gemeente geeft u daarvoor nog twee weken de tijd om eventueel op en aanmerkingen door te geven zodat wij kunnen kijken of we dat nog in het ontwerp mee kunnen nemen.

U kunt u opmerkingen doorgeven aan de projectleider dhr P. Jong, bereikbaar via info@velsen.nl of 0255-567696.
Dit nummer kunt u ook gebruiken voor algemene vragen over dit project.

Ontwerp: