Het riool in PEN-Dorp in Velsen-Noord moet worden vervangen. Dat is gebleken uit een inspectie. De werkzaamheden worden gecombineerd met de aanleg van een nieuw regenwaterriool en nieuwe inrichting van de straat. Voor de gemeente is dit een goed moment om straten opnieuw in te richten. 

PEN-Dorp ligt ten noorden van de spoorlijn en wordt omsloten door de Hoflaan/Noorderlaan, de Grote Hout of Koningsweg en het Guldewagenplantsoen.

Beschrijving herinrichting

 • De herinrichting van de woonwijk bestaat uit de volgende plannen:
 • In de wijk blijft het woonerfprincipe met een maximumsnelheid van 15 km/u. De wegindeling wordt volledig gewijzigd. 
 • De rijbaan wordt versmald en krijgt in de hele woonwijk dezelfde maatvoering van 4,50 meter breed. 
 • Parkeren kan op verschillende manieren. In de smallere straten wordt langsparkeren (achter elkaar parkeren) toegepast en in de bredere straten komen haaksparkeervakken. 
 • Om harder rijden dan 15 km/u te ontmoedigen komen op diverse plekken in de rijbaan verkeersdrempels en chicanebochten. Dit noemen we verkeersremmende maatregelen. 
 • Er komen nieuwe lichtmasten en lichtarmaturen. De energiezuinige Ledverlichting kan op vaste tijden worden gedimd. 
 • In de hele woonwijk komt meer groen door het planten van bomen, hagen en sierheesters.

Inspraak herinrichting PEN-Dorp

Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen in samenspraak met een klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestond uit

 • bewoners uit PEN-Dorp
 • bewoners uit de Noorderlaan
 • adviseurs vanuit het Wijkplatform Velsen-Noord
 • adviseurs van Velison Wonen.

Het college heeft het voorlopig ontwerp en de toelichting vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode is van maandag 22 november 2021 tot 3 januari 2022. 

Mocht u behoefte hebben aan een papieren versie, dan kunt u die opvragen bij de projectleider, de heer M. Plug, bereikbaar via afd.OW@velsen.nl.

Op 8 december 2021 wordt een digitale inloopbijeenkomst georganiseerd. De bewoners worden met een bewonersbrief op de hoogte gebracht.

Tijdens de inspraakperiode kunt u reageren op de voorgenomen plannen. Stuur uw reactie naar afd.OW@velsen.nl.

Wat gebeurt er na de inspraakperiode?

Na de inspraakperiode verwerken we de reacties in een rapportage. Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het definitieve herinrichtingsontwerp. Als deze procedure met goed gevolg is doorlopen, gaan de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2022 van start.

Meer informatie over herinrichting PEN-Dorp

Visualisatie Nidekstraat

 

Visualisatie Noorderlaan

 

Visualisatie Westerwijkstraat