Hitteoverlast

Hitte leidt ook tot verlaagde concentratie van werknemers en scholieren waardoor werkprestaties achteruitgaan. Ook is bij hitte sprake van een toename van het aantal sterfgevallen.

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert en dat heeft ook gevolgen voor Velsen. Naast zeespiegelstijging verwachten deskundigen hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers.