De gemeenten Velsen en Beverwijk realiseren samen met de provincie Noord-Holland twee nieuwe busbanen bij station Beverwijk en een voet-fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse. De inspraakperiode voor het Voorlopig Ontwerp (VO) van HOV station Beverwijk is vanwege de coronamaatregelen verlengd van 16 april tot en met 30 april 2020.

Informatie voorlopig ontwerp

De inloopbijeenkomst van 19 maart ging vanwege het coronavirus niet door. Door de onzekere situatie weten we niet of er nog tijdens de inspraakperiode een Inloopbijeenkomst kan worden georganiseerd. Daarom laten we deze inspraakperiode verder digitaal doorlopen. Om ervoor te zorgen dat u vragen kunt stellen tijdens de periode van inspraak, is er tot en met 30 april een wekelijks telefonisch spreekuur op de donderdagmiddag. Verschillende projectexperts van de gemeenten, het ingenieursbureau en de provincie zitten klaar om uitleg te geven.

Voor vragen over de documenten (Voorlopig Ontwerp, Inspraaknota en tekeningen) die ter inzage liggen of over het inspraakproces zelf, kunt u tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen met Ramon Kuipers, omgevingsmanager van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 023-514 5772.

Op de volgende dagen en tijden is het telefonisch spreekuur geopend:

  • Donderdag 2 april van 15.00 tot 17.00 uur
  • Donderdag 9 april van 15.00 tot 17.00 uur
  • Donderdag 1 6 april van 15.00 tot 17.00 uur
  • Donderdag 23 april van 15.00 tot 17.00 uur
  • Donderdag 30 april van 15.00 tot 17.00 uur

Inzien ontwerp

Het inspraakdocument, inclusief tekeningen is gedurende de inspraakperiode (5 maart t/m 16 april) in te zien bij de publieksbalies van de gemeentehuizen van Velsen en Beverwijk.

Reactie indienen

Reacties kunnen schriftelijk ingediend worden bij de gemeenten. Schriftelijke reacties kunnen worden gestuurd naar:
Gemeente Velsen: het College van burgemeester en wethouders gemeente Velsen, postbus 465, 1970 AL IJmuiden of per e-mail via info@velsen.nl o.v.v. inspraak HOV station Beverwijk.
Gemeente Beverwijk: het College van burgemeester en wethouders gemeente Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk of per mail via info@beverwijk.nl o.v.v. inspraak HOV Station Beverwijk.

Inspraakrapportage

Na de inspraakperiode worden alle schriftelijke reacties voorzien van een antwoord en verwerkt in een inspraakrapportage. De wijzigingen in het ontwerp worden indien mogelijk verwerkt in het definitief voorlopig ontwerp.

Vervolg

Na de aanbesteding wordt het definitief voorlopig ontwerp door de geselecteerde aannemer uitgewerkt in een definitief ontwerp. De bouw van de busbaan en de onderdoorgang zal naar verwachting in 2021 van start gaan. 

Inspraakdocumenten